Information om covid-19

Den pågående pandemin påverkar oss alla men mycket är sig också likt. Vi behöver säkerställa att vardagen fortsätter framåt, i det som nu är det nya normala. Tillsammans med partners och delaktiga aktörer följer vi nationella myndigheters riktlinjer och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att möjliggöra ett tryggt och säkert genomförande av Västerbotten på Grand Hôtel […]

Idag inleds Västerbotten på Grand Hôtel

För tjugoåttonde året i rad öppnas idag tre veckor med Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Invigningsdagen fylls av ett färgstarkt program som bjuder gästerna på föreläsningar, debatter och samtal om smart och hållbar utveckling för länet. Västerbotten på Grand Hôtel arrangeras av Region Västerbotten i samverkan med Sparbanksstiftelsen Norrland och Skellefteå Kraft, och pågår […]