Boka lokal

Länk till bokning av lokaler

Här finns programmet för dagarna och vilka som bokat lokalen

Vi har tre olika rum som går att boka.


Du som företag eller organisation från regionen möjlighet att använda Grand Hôtels unika miljö i centrala Stockholm för möten, seminarier, konferenser, kundvård eller liknande. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Fika och mat
Det finns möjlighet att boka fika och mat till ert arrangemang. Bokning görs direkt via Grand Hôtel. Ta reda på mer

Teknikutrustning
Anpassa tekniken efter ert arrangemang. Ta reda på mer del 1, Tekniklista del 2

Har du några frågor rörande lokalbokning? Välkommen att kontakta oss. 

Carina Eriksson
070-535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Västerbotten på Grand Hôtel i ny tappning 2022

Inför 2022 utvecklar Region Västerbotten sin årliga mötesplats Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Formatet görs om och veckorna får ett ännu tydligare fokus på vad som händer i norra Sverige.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se