Boka lokal

Länk till bokning av lokaler

Här finns programmet för dagarna och vilka som bokat lokalen

Vi har tre olika rum som går att boka.


Du som företag eller organisation från regionen möjlighet att använda Grand Hôtels unika miljö i centrala Stockholm för möten, seminarier, konferenser, kundvård eller liknande. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Fika och mat
Det finns möjlighet att boka fika och mat till ert arrangemang. Bokning görs direkt via Grand Hôtel. Ta reda på mer

Teknikutrustning
Anpassa tekniken efter ert arrangemang. Ta reda på mer

Riktlinjer vid fysiska arrangemang
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vidtar nödvändiga åtgärder för att möjliggöra ett tryggt och säkert genomförande av Västerbotten på Grand Hôtel. Fysiska möten och konferenser för grupper större än 50 personer är tillåtna, under förutsättning att dessa är stängda för allmänheten. Till exempel en privat middag eller företagskonferens. Vi fortsätter att hålla social distans, tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdomssymptom. Informationen uppdateras löpande. Mer information

Har du några frågor rörande lokalbokning? Välkommen att kontakta oss. 

Carina Eriksson
070-535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Information om covid-19

Försiktighetsåtgärder för allas säkerhet och trygghet

Västerbotten GrandPris 2021

Ella Nilsson tog emot Västerbotten GrandPris jubileumsåret

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
MICAELA LÖWENHÖÖK
tel: 070 316 37 01
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling
Tillsammans för
regionens utveckling

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners