Galleri med bilder och filmer

Se bilder från tidigare år. Föreläsningar, utställare, gäster, besökare och naturligtvis från invigningskvällen.

Se bilder från tidigare år. Föreläsningar, utställare, gäster, besökare och naturligtvis från invigningskvällen.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se