Utställare/arrangör

För att visa på den bredd som Västerbotten besitter finns under invigningsdagen ett showrum i Vinterträdgården. Där erbjuds aktörer från eller med intresse i länet, en möjlighet att visa upp sig. Se alla utställare här:
https://vasterbottengrandhotel.se/utstallare-arrangor/utstallare-showroom/

Showroom 2023 är nu fullbokat. Möjlighet finns att ställa sig på väntelista om eventuella avbokningar sker. För mer information kontakta Helen Bäckman: helen.backman@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten ger samarbetspartners och andra aktörer från Västerbotten möjlighet att under två veckor använda Grand Hôtel som plattform för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan.

Vill du boka lokal? Möjlighet finns mellan 23 januari – 3 februari, läs mer här:
arrangör/boka-lokal

Västerbotten – föregångare i omställning

En stor del av framtiden skapas idag i norra Sverige. När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är vi redan igång med att göra.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se