Utställare/arrangör

För att visa på den bredd som Västerbotten besitter finns under invigningsdagen ett showroom i Vinterträdgården. Där erbjuds aktörer från eller med intresse i länet en möjlighet att visa upp sig. Se alla utställare här:
https://vasterbottengrandhotel.se/utstallare-arrangor/utstallare-showroom/

Region Västerbotten ger samarbetspartners och andra aktörer från Västerbotten möjlighet att under två veckor använda Grand Hôtel som plattform för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan.

Vill du boka lokal? Bolinderska palatsets lokaler är bokningsbara för datumen 29/1 – 9/2. Sista avbokningsdag för lokalerna är den 10/12. Läs mer här:
arrangör/boka-lokal

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling