Kontakt

Har du några frågor om Västerbotten på Grand Hôtel? Varmt välkommen att kontakta oss.

Carina Eriksson, Producent och lokaler
070-535 57 05 carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Anders Sellström, Program och partners
070 540 12 12 anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Micaela Löwenhöök, Kommunikation och press
070 316 37 01 micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Information om covid-19

Försiktighetsåtgärder för allas säkerhet och trygghet

Västerbotten GrandPris 2021

Ella Nilsson tog emot Västerbotten GrandPris jubileumsåret

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
MICAELA LÖWENHÖÖK
tel: 070 316 37 01
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling
Tillsammans för
regionens utveckling

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners