Kontakt

Har du några frågor om Västerbotten på Grand Hôtel? Varmt välkommen att kontakta oss.

Carina Eriksson, Producent och lokaler
070-535 57 05 carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Anders Sellström, Program och partners
070 540 12 12 anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Cecilia Lindell, Kommunikation och press
070 254 57 37 cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Västerbotten – föregångare i omställning

En stor del av framtiden skapas idag i norra Sverige. När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är vi redan igång med att göra.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se