Kontakt

Har du några frågor om Västerbotten på Grand Hôtel? Varmt välkommen att kontakta oss.

Carina Eriksson, Producent och lokaler
070-535 57 05 carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Anders Sellström, Program och partners
070 540 12 12 anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Jessica Larsson Svanlund, Kommunikation och press
070 773 49 95, jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling