Västerbotten, föregångare i omställning:

HUR HÖJER VI TEMPOT?

29 januari – 9 februari 2024

I januari varje år samlas aktörer från Västerbotten, Sverige och världen på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan, såväl på nationell som internationell nivå.

2024 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 34:e gången. Arrangemanget pågår i två veckor och anordnades av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft, Boliden, Umeå Energi och Umeå kommun.

"Omställningen är redan igång i norra Sverige, men den är verkligen hela Sveriges angelägenhet och väg till en framgångsrik och hållbar framtid."

Rickard Carstedt
(S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Boka lokal

Du som företag eller organisation från regionen möjlighet att använda Grand Hôtels unika miljö i centrala Stockholm för möten, seminarier, konferenser, kundvård eller liknande.

Hur höjer vi tempot?

Den stora, gröna omställningen är i full gång i norra Sverige sedan några år tillbaka. När andra talar om att ställa om har vi redan börjat genomföra – vilket betyder att ett tidsfönster nu står öppet, för hela Sverige att agera i. Vi har skaffat oss ett värdefullt försprång gentemot resten av världen, som vi behöver ta tillvara på, tillsammans.
För att behålla vårt försteg är det viktigt att vi ökar tempot i det här omställningsarbetet. Vi vill svara upp mot det förtroende vi fått, och alla investeringar, liksom de förhoppningar som finns på att norra Sverige ska visa att den här hållbara samhällsomvandlingen är möjlig att göra.
Frågan är nu Hur vi kan höja tempot. I många fall handlar det om att öka effekten på det som görs. Vi behöver skapa ännu bättre samverkan och involvera fler aktörer, snabbare, så att vi kan samordna utvecklingen i alla områden av samhället – inte minst för att lösa alla de nya utmaningar som uppstår när vi går först in i framtiden.
I praktiken betyder det att skapa möten och mötesplatser, synka pågående utvecklingsprojekt, uppdatera och informera för att få rätt partners att samverka, och göra rätt saker, i rätt ordning.
Bättre effekt betyder ett högre tempo, och därmed ett snabbare resultat – för Sveriges bästa men även för planetens skull

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling