Västerbotten, föregångare i omställning:

HUR HÖJER VI TEMPOT?

29 januari – 9 februari 2024

I januari varje år samlas aktörer från Västerbotten, Sverige och världen på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan, såväl på nationell som internationell nivå.

2024 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 34:e gången. Arrangemanget pågår i två veckor och anordnades av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft, Boliden, Umeå Energi, Sparbanksstiftelsen Norrland och Umeå kommun.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Lokalbokningen stängd för i år

Du som företag eller organisation från regionen möjlighet att använda Grand Hôtels unika miljö i centrala Stockholm för möten, seminarier, konferenser, kundvård eller liknande.

Se filmer från invigningen 2023

Se bilder från invigningen 2023

"Omställningen är redan igång i norra Sverige, men den är verkligen hela Sveriges angelägenhet och väg till en framgångsrik och hållbar framtid."

Rickard Carstedt
(S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling