I januari varje år samlas aktörer från Västerbotten, Sverige och världen på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan, såväl på nationell som internationell nivå.

2023 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 33:e året i rad. Arrangemanget pågår i två veckor och anordnas av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft, Balticgruppen, Boliden, Umeå Energi och Sparbankstiftelsen

Västerbotten

"Omställningen är redan igång i norra Sverige, men den är verkligen hela Sveriges angelägenhet och väg till en framgångsrik och hållbar framtid."

Rickard Carstedt
(S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Filmer från invigningen 2022

Västerbotten på Grand Hôtel 2023

Programmet för 2023 års Västerbotten på Grand Hotell tar sin utgångspunkt i den samhällsomställning som norra Sverige just nu genomför, med enorma möjligheter men också utmaningar. 

Västerbotten GrandPris

Varje år vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel delas den prestigefyllda utmärkelsen Västerbotten GrandPris ut till en aktör, organisation eller en individ, som gjort särskilda insatser för Västerbotten.

Västerbotten – föregångare i omställning

En stor del av framtiden skapas idag i norra Sverige. När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är vi redan igång med att göra.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Västerbotten – föregångare i omställning

När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är norra Sverige redan igång med att göra.

Här finns god tillgång till förnybar energi och även mineralerna som är nödvändiga för att ställa om.

Historiska investeringar med tusentals miljarder driver på utvecklingen och det är ingen tvekan om att norra Sverige är platsen där det händer idag.