Västerbotten på Grand Hôtel

Arrangemanget pausas 2021 med aneldning av rådande pandemi.

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Västerbotten på Grand Hôtel 2021 pausas med anledning av utvecklingen av rådande pandemi.

Västerbotten

" Välfärd är det övergripande målet med allt Region Västerbotten företar sig. "

Rickard Carstedt
(S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Information om covid-19

30 år av möten och utveckling

Västerbotten på Grand Hôtel

Västerbotten GrandPris 2020

Ella Nilsson tog emot Västerbotten GrandPris jubileumsåret

Årets tema

Årets tema 2021
Det hållbara samhället

Vi har alla en sak gemensam och det är vår framtid.

Därmed äger vi även uppdraget tillsammans, att skapa utveckling och tillväxt på ett hållbart sätt – tillräckligt för att leverera trygghet och möjligheter till alla.

Med kompetens och kreativitet, erfarenhet, förnybar energi, digitalisering och en omvittnat hög tillit till varandra har vi de bästa förutsättningarna för att skapa framtidens tillväxt – som är grön, inkluderande och jämställd.

Information om covid-19

Försiktighetsåtgärder för allas säkerhet och trygghet

Västerbotten GrandPris 2021

Ella Nilsson tog emot Västerbotten GrandPris jubileumsåret

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
KRISTER RUTH
tel: 070 663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
OLIVIA COLLIN
tel: 073 514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling
Tillsammans för
regionens utveckling

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners