FÖREGÅNGARE I OMSTÄLLNING
29 januari - 9 februari 2024

I januari varje år samlas aktörer från Västerbotten, Sverige och världen på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan, såväl på nationell som internationell nivå.

2024 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 34:e gången. Arrangemanget pågår i två veckor och anordnades av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft, Boliden, Umeå Energi och Sparbankstiftelsen

Västerbotten

"Omställningen är redan igång i norra Sverige, men den är verkligen hela Sveriges angelägenhet och väg till en framgångsrik och hållbar framtid."

Rickard Carstedt
(S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Filmer från invigningen 2023

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

 

Föregångare i omställning

Västerbotten och norra Sverige är föregångare i den gröna omställningen, och vi behöver bli ännu fler som jobbar för att nå målen. På Grand Hôtel möts vi för att staka ut vägen framåt.

När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är norra Sverige redan igång med att göra.

Här finns god tillgång till förnybar energi och även mineralerna som är nödvändiga för att ställa om.

Historiska investeringar med tusentals miljarder driver på utvecklingen och det är ingen tvekan om att norra Sverige är platsen där det händer idag. 

#västerbotten

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se