Vinnare 2024

Truxor Wetland Equipment och Komatsu Forest vinnare av Västerbotten GrandPris

Under invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 30 januari utsågs Truxor Wetland Equipment till vinnare av årets Västerbotten GrandPris 2024.

– Utmärkelsen tar oss ett steg närmare vårt strategiska mål att bli Doroteas stolthet och hjälpa till att sätta Dorotea på kartan, säger VD David Arnoldsson.

Även 2023 års Västerbotten GrandPris delades ut, till vinnaren Komatsu Forest.

Varje år delas Västerbotten GrandPris ut till en aktör, organisation eller individ som gjort särskilda insatser för Västerbotten. Under invigningen den 30 januari delades Västerbotten GrandPris 2024 ut till Doroteaföretaget Truxor Wetland Equipment med motiveringen: 

”Från starten på Dorotea Mekaniska 1990 har de egenutvecklade amfibiemaskinerna erövrat världen i sitt segment – Truxors maskiner rensar idag överväxta och förorenade vattendrag på 45 marknader i världen. Maskinerna utvecklas och byggs fortfarande i Dorotea, där huvudkontoret finns och ca 40 medarbetare har sin arbetsplats.

Truxor Wetland Equipment AB är ett lysande exempel på den västerbottniska innovationsdrivna industrin och en sann föregångare i omställning.”

VD David Arnoldsson tog emot priset.

– Det känns helt underbart! Det är ett erkännande till alla våra medarbetare som har slitit under pandemin och de senaste oroligheterna. Visst är det viktigt att vi har flerdubblat omsättning och vinst trots dessa motvindar, men en utmärkelse som denna tar oss ett steg närmare vårt strategiska mål att bli Doroteas stolthet och hjälpa att sätta Dorotea på kartan, säger David Arnoldsson.

Vad tror du ligger bakom er framgång?
– Truxor Wetland Equipment och Dorotea Mekaniska har i mer än tre decennier varit pionjärer inom hantering av miljöutmaningar kopplade till invasiva vattenväxter. Mycket av denna framgång kan tillskrivas vår grundare, Torbjörn Hahlin. Hans visionära och orädda inställning har lett till effektiva lösningar som nu används i 69 länder. Truxors framgång är ett strålande exempel på hur viktig en eldsjäl, stödd av sin familj och hemkommun, är för att skapa framgång och även hur viktigt det är att kunna omge sig med kompetenta medarbetare. Utan någon av dessa faktorer hade Truxor inte varit det vi är idag, berättar David Arnoldsson.

Hur ser framtiden ut för Truxor?
– Nu, med den nya ägaren Lagercrantz som ryggrad och den värdefulla marknadsexponering som vi har byggt upp, ser vi en ljus framtid med utökade möjligheter till expansion. Vi har passerat de största utmaningarna och kan nu koncentrera oss på att öka vår marknadspenetration och stärka varumärkeskännedomen. Alla i vattenvårdsbranchen ska känna till Truxor! Om vi inte flerdubblar omsättningen från där vi är idag förvaltar vi inte vårt arv på rätt sätt, säger David Arnoldsson.

Under invigningen delades även priset ut till 2023 års vinnare Komatsu Forest AB med motiveringen:

”När Komatsu Forest tog sin nya fabrik strax utanför Umeå i drift 2021 så satte den en ny standard
– med ambitioner högre än vad som krävs och för väntas. Komatsu sik tar på genuin hållbarhet ur
alla perspektiv och de gör det som ett både klok t och strategiskt beslut – för sin egen skull,
för sina medarbetares bästa och själv fallet för vår miljö och framtid.
Fabriken har högt ställda mål kring minskning av både CO2-utsläpp och av fall, liksom minskad
energi- och vattenförbrukning och en ökad biologisk mångfald. På fabrikens tak finns till exempel
en av Nordens största solcellsanläggningar. Den sociala hållbarheten är också prioriterad
– där säkerhet, trygghet, kreativitet och lönsamhet ska gå hand i hand.
Komatsu är ett utmärkt exempel på en föregångare i omställning och där för en mycket värdig vinnare av Västerbotten GrandPris 2023.”

Komatsu Forests VD Jens Bengtsson är glad att kunna ta emot 2023 års Västerbotten GrandPris.

– Det känns hedrande. Vår filosofi är att växa i samklang med vårt samhälle. När vi blir uppmärksammande på det här sättet känns det bra, det är ett bevis på att vi lyckas, säger Jens Bengtsson.

Vad tror du ligger bakom Komatsu Forests framgång? 
– Tydligt syfte och hårt arbete. Allt vi gör ska bidra till en hållbar framtid. När det kommer till vårt hållbarhetsarbete så har vi samma förhållningssätt som till vårt övriga arbete. Vi inleder med en grundlig analys om vad som behöver göras. Sätter tydliga delmål och arbetar tillsammans för att uppnå dessa. Att vår produktion idag är koldioxidneutral är en utkomst av det tanke- och arbetssättet, berättar Jens Bengtsson.

Hur ser den närmaste framtiden ut för Komatsu Forest?
– Ett intensivt arbete pågår med att utveckla nya produkter som våra kunder erbjuds inom något år. Samtidigt jobbar vi oerhört fokuserat på att utveckla produkter, på medellång sikt, vilka ska klara både våra egna och våra kunders klimatmål.  Det är en utmanande tid men också oerhört stimulerande. Vi har en oerhört stark orderbok och för att leverera våra kunders beställda maskiner jobbar vi hårt med att öka vår produktionskapacitet, trots en svagare konjunktur och utmanande omvärldsfaktorer. För att ge våra kunder de allra bästa förutsättningar är vår serviceorganisation jätteviktig och vi arbetar för att ständigt leverera den bästa servicen. För att klara våra mål behöver vi bli fler. Det är människorna som gör företaget och vi har ett fortsatt högt behov av nya medarbetare, säger Jens Bengtsson.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling