Program invigning 2024

Den 30 januari 2024 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 34:e gången. Arrangemanget förvandlar Grand Hôtel till en mötesplats för regionala, nationella och internationella aktörer med fokus på den framtid som just nu skapas i norra Sverige och Västerbottens roll som föregångare i den stora omställning som globalt måste genomföras.

 

Här kan du se alla föredrag

Västerbotten – föregångare i omställning

Hur höjer vi tempot?

12:00 Showroom öppnar (lunchbeställningar kopplat till utställare, speciellt inbjudna)

 

13.00 – 14.00 AKT 1: Kompetensförsörjning – Hur fixar vi det?

Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, och Rickard Carstedt, regionråd, Region Västerbotten, hälsar välkommen till Västerbotten på Grand Hôtel 2024.

Dagens moderatorElham Pourazar


Hur klarar vi kompetensförsörjningen och kan AI hjälpa oss?

Jonas Lundström, Chef näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten


AI som accelerator i kompetensförsörjningen

Mikael Wiberg, professor vid institutionen för Informatik, Umeå universitet


Panelen som har lösningen på försörjningen av arbetskraft?
  • Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i Västerbottens län
  • Karin Ahnqvist, HR -direktör Umeå Kommun
  • Mikael Wiberg, Professor vid Institutionen för informatik, Umeå universitet
  • Daniel Peltonen, president Boliden Smelters‌

Heta stolen: För metaller i tiden!

Daniel Peltonen, president Boliden Smelters


Musik

Jonas Knutsson, Frida Selander, Johan Wållberg

14.00 – 14.30 PAUS Tid för samtal och Showroom

 


14.30 – 15.30 AKT 2: Geopolitiken som extra accelerator när förbättrade Öst-Västliga förbindelser blir till.

Dagens moderator, Elham Pourazar

 
The New North, transportsystemet i norra delen av Norden i ljuset av den förändrade geopolitiska situationen:

Joakim Strand, Riksdagsledamot från Vasa i Finland

Anna-Maja Henriksson, Finlands undervisningsminister

Andreas Carlsson, Sveriges infrastrukturminister

Panel:

  • Hans Lindberg, Kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun
  • Åsa Ågren Wikström, vice ordförande Kvarkenrådet
  • Mikko Savola, riksdagsledamot och f.d Försvarsminister i Finland
  • Joakim Strand, Riksdagsledamot från Vasa i Finland


Rickard Carstedt summerar Akt 2


15.30 – 16.00  PAUS: Tid för samtal och Showroom

 

16.00 – 17.00 AKT 3: Energi, Bredband och Risker

Dagens moderator, Elham Pourazar


Musik och intervju

Jonas Knutsson, Frida Selander, Johan Wållberg

Energi är nyckeln till tempohöjningen!

Heta stolen:

Innovativa samarbeten ökar hastigheten i omställningen.

Jan Ridfeldt, VD Umeå Energi


Heta stolen:

Nästa steg blir ännu större!

Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft

Region Västerbotten och Länsstyrelsen tillsammans för en robust energiförsörjning i Västerbotten.

Bengt Strömgren, strateg innovationsledning Region Västerbotten

Tina Holmlund, verksamhetsledare Energi- och klimatanpassning, Länsstyrelsen Västerbotten

 

Regeringens Digitaliseringspolitik

Civilminister Erik Slottner

 

Vem tar risken för investeringsboomen i Norra Sverige?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR


Patrik Sällström summerar Akt 3 och välkomnar till Akt 4

18.30 – Sent AKT 4: Mingel och middag


19.30 – Alla sitter till bords i Vinterträdgården

Välkommen! Elham Pourazar och Patrik Sällström. 

Utdelning av GrandPris 2023 och GrandPris 2024:
Prisutdelare:
Frida Anundsson,
VD, Sparbanksstiftelsen Norrland
Johan Duvdahl, ordförande Sparbanksstiftelsen Norrland
Rickard Carstedt, regionråd, Region Västerbotten

Musik: Movits, på scen!

Ella Nilsson presenterar Västerbottensbuffén

Andreas Carlsson
Anna-Maja Henriksson
Erik Slottner
Patrik Sällström
Rickard Carstedt
Elham Pourazar
Jonas Lundström
Mikael Wiberg
Helene Hellmark Knutsson
Karin Ahnqvist
Daniel Peltonen
Joakim Strand
Hans Lindberg
Åsa Ågren Wikström
Bengt Strömgren
Tina Holmlund
Mikko Savola
Frida Anundsson
Frida Selander
Jonas Knutsson
Ella Nilsson
Annika Wallenskog
Joachim Nordin
Jan Ridfeldt

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling