Program invigning 2024

Den 30 januari 2024 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 34:e gången. Arrangemanget förvandlar Grand Hôtel till en mötesplats för regionala, nationella och internationella aktörer med fokus på den framtid som just nu skapas i norra Sverige och Västerbottens roll som föregångare i den stora omställning som globalt måste genomföras.

Programmet kommer senare under hösten 2023.

Här kan du se filmerna från invigningsprogrammet 2023: filmer-talare-vasterbotten-pa-grand-hotel

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se