Västerbotten på Grand Hôtel – invigning 2023

Den 24 januari 2023 invigdes Västerbotten på Grand Hôtel för 33:e gången. Fokus var på den framtid som just nu skapas i norra Sverige och på Västerbottens roll som föregångare i den stora gröna omställning som globalt måste genomföras.

.

Vad gör Västerbotten och norra Sverige till föregångare i omställning? 
Paneldiskussion med Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå, Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande Skellefteå och Anne Graf, VP Site Services, H2 Green Steel. De talar bl.a. om Skellefteås snabba utveckling, om utmaningen att skapa ett attraktivt samhälle för att locka inflyttare, och om insikten i att det som händer i norra Sverige leder till en positiv utveckling för hela Europa, vilket borde leda till nationellt stöd till de kommuner som investerar.

.

Boliden – världsledare i hållbar metallproduktion
Klimatomställningen kräver metaller, upp till en tredubbel global produktion av ett antal metaller, och då behövs fler gruvor, säger Stefan Romedahl, direktör Boliden Gruvor. Han berättar vidare att Boliden ligger långt framme inom teknisk utveckling och miljöprestanda och att man hoppas kunna föra vidare sin kunskap ut i världen.

.

Förnybar energi till 100 % är målet
Skellefteå satsar på att bli den första till 100% elektrifierade staden, vilket Sanna Lundström affärsområdeschef Marknad, Skellefteå Kraft, menar är möjligt genom en betydande energiproduktion och rådighet över ett stort antal samhällskritiska verksamheter. Hon berättar om satsningar på bl.a. vindkraft, solenergi, effekthöjning för vattenkraften, att ta vara på spillvärme och att se över möjligheter till att fånga in koldioxid.

.

För miljön och klimatet, för människorna och regionen
Umeå Energi satsar mot framtiden bland annat genom att ställa om affärsmodellerna för smartare energiproduktion och användning, och genom fler samarbeten. Det viktiga är att se nyttan på samhällsnivå, menar Jan Ridfeldt, VD Umeå Energi. Ett intressant projekt är Tomtebo strand, där Umeå Energi samverkar med Umeå kommun, de kommunala bolagen Upab och Vakin samt sju bostadsbolag i byggandet av den nya stadsdelen.

.

Digital transformation är vägen till förändring 
Emilija Stojmenova Duh, minister i Sloveniens regering med ansvar för digital transformation berättar om hur Slovenien ser digitalisering som ett verktyg för demokrati och en möjliggörare för större jämställdhet. Hon säger också att omställningen behöver vara dubbel: grön och digital.

.

Norra Sverige bidrar till hela Sverige och hela EU 
José-Enrique Garcilazo, Chef för OECD:s enhet för landsbygds- och regional utveckling och Stefano Barbieri, Senior Policy Analyst, OECD, berättar om hur glesbefolkade regioner och storstadsregioner glider isär, vilket ger upphov till befolkningens misstro till samhället, populistiska strömningar och att regioner hamnar på efterkälken i utvecklingen. Garcilazo och Barbieri säger att det trots detta finns undersökningar som visar en högre upplevd livskvalitet i norr, och att man behöver identifiera tillgångarna för en hållbar framtid

.

Infrastrukturen som tillväxtmotor I EU och norra Sverige 
Eddy Liégeois, Head of unit – Transport Networks Unit – DG MOVE, Europeiska kommissionen, menar att vi behöver bygga ut och koppla samman transportvägar för en hållbar utveckling. Han berättar om The Trans-European Transport Network policy (TEN-T) och fokusområdena: Ekonomisk tillväxt, vilket omfattar ett behov av persontransporter, Sammanhållning mellan samtliga regioner i EU, Grönare transporter med bättre infrastruktur och bränslen för land- och sjötransporter, Digitalisering med en optimerad infrastruktur, Synergier mellan civil och militär infrastruktur.

.

Panelsamtal med Eddy Liégeois, Erik Bergkvist, Åsa Ågren Wikström
Eddy Liégeois, Europeiska kommissionen, Erik Bergkvist, europaparlamentariker, och Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten, diskuterar frågor om hur en utbyggd infrastruktur skapar möjligheter exempelvis genom förstärkt kontakt mellan Umeå och Vasa, om vikten av att koppla samman Europa ytterligare och att stora transportkorridorer bara är fullt funktionella om det finns fungerande förgreningar ut i landet.

.

Lär dig älska förändring 
Per Sundin, VD på Pophouse Entertainment, tidigare Umeåbo och aktuell som en av grundarna av Abba Voyage – och dessutom som rollfigur i tv-serien The Playlist. Per Sundin talar om förändring, som är roligt när andra gör den men väldigt jobbig när man själv måste göra den, om att utmana sig själv, våga misslyckas, hjälpa varandra och inte minst våga kommunicera om det som är svårt eftersom det är i sprickorna vi möts.
– Förändringen går snabbt, men den kommer aldrig att vara så långsam som den är nu. You’re in for a ride…

.

Brännbollsyran som föregångare i omställning 
David Arkhult, Festivalgeneral, Brännbollsyran och Bayside, berättar om hur Brännbollsyran mitt under festivaldöden som drog genom Sverige lyckats skapa en större och mer framgångsrik festival än någonsin i Umeå.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling