Årets evenemang

Efter två års digitalt genomförande förvandlades Grand Hôtel återigen till en fysisk mötesplats för regionala, nationella och internationella aktörer. 2023 års fokus låg på den framtid som just nu skapas i norra Sverige och Västerbottens roll som föregångare i den stora gröna omställning som globalt måste genomföras.

På plats fanns företrädare för både akademi, politik, näringsliv och civilsamhälle med representanter från kommuner och regioner från Västerbotten, men också från andra delar av Sverige och Europa.

Under invigningen den 24 januari medverkande en mängd talare som lyfte aktuella frågor om hållbara lösningar för energi, kompetensförsörjning, samarbeten och digitalisering. Musikstaden Umeå representerades på scenen av Lisa Miskovsky och Tove Styrke och invigningsprogrammet avslutades med den traditionella Västerbottensbuffén komponerad av matambassadören Ella Nilsson. 

Se hela invigningsprogrammet här: program-24-januari-2023

Under de följande två veckorna fortsatte företag och organisationer från Västerbotten att ta plats i lokalerna på Grand Hôtel där möten, seminarier och nätverksträffar anordnades.
Se mer om programmet här: program-25-januari-3-februari-2023

Västerbotten – föregångare i omställning

En stor del av framtiden skapas idag i norra Sverige. När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är vi redan igång med att göra.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se