Årets evenemang

Västerbotten på Grand Hôtel 2021

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Den 19 januari 2021 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 31: a året i rad. Invigningen genomförs digitalt och direktsänds från Vinterträdgården. Västerbottensveckorna pågår därefter fram till den 5 februari 2021.

Veckorna arrangeras av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland.

För mer information

Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Catarina Hägglund
Chef Kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft
070-511 11 55, catarina.hagglund@skekraft.se

Maria Hedblom
VD, Sparbanksstiftelsen Norrland
070-236 54 36, maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

Information om covid-19

Försiktighetsåtgärder för allas säkerhet och trygghet

Västerbotten Grandpris 2020

Ella Nilsson tog emot Grandpris jubileumsåret

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
KRISTER RUTH
tel: 070 663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
OLIVIA COLLIN
tel: 073 514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling
Tillsammans för
regionens utveckling

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners