Årets evenemang

Västerbotten på Grand Hôtel är en fysisk mötesplats för regionala, nationella och internationella aktörer. 2024 års fokus ligger på den framtid som just nu skapas i norra Sverige och Västerbottens roll som föregångare i den stora gröna omställning som globalt måste genomföras.

På plats finns företrädare för både akademi, politik, näringsliv och civilsamhälle med representanter från kommuner och regioner från Västerbotten, men också från andra delar av Sverige och Europa.

Under invigningen den 30 januari medverkar en mängd talare som lyfter aktuella frågor om hållbara lösningar för energi, kompetensförsörjning, samarbeten och digitalisering. Artister från Västerbotten kommer att uppträda och invigningsprogrammet avslutas med den traditionella Västerbottensbuffén komponerad av matambassadören Ella Nilsson.

Se hela invigningsprogrammet här: program-30-januari-2024

Under de följande två veckorna fortsätter företag och organisationer från Västerbotten att ta plats i lokalerna på Grand Hôtel där möten, seminarier och nätverksträffar anordnas. Bolinderska palatsets lokaler är bokningsbara för datumen 29/1 – 9/2. Sista avbokningsdag för lokalerna är den 10/12.

Västerbottensbuffén kan bokas och avnjutas på Grand Hôtels Veranda från och med den 26 januari till och med den 11 februari. Bordsbokning görs via Grand Hôtels webb.

Se mer om programmet här: program-29-januari-9-februari-2024

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling