Årets evenemang

Västerbotten på Grand Hôtel 2021 sätts på paus

Med anledning av utveckling av rådande pandemi sätts Västerbotten på Grand Hôtel 2021 på paus.

För mer information

Carina Eriksson
Producent och lokaler
tel: 070-535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Krister Ruth
Program och partners
tel: 070-663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Information om covid-19

Försiktighetsåtgärder för allas säkerhet och trygghet

Västerbotten GrandPris 2021

Ella Nilsson tog emot Västerbotten GrandPris jubileumsåret

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
KRISTER RUTH
tel: 070 663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
OLIVIA COLLIN
tel: 073 514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling
Tillsammans för
regionens utveckling

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners