Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Under tre veckor erbjuds företag och organisationer från Västerbotten att, i lokaler på Grand Hôtel, arrangera seminarier, konferenser och möten med mera för att presentera sig och öppna upp för nya samarbeten med nationella och internationella parter.

Historia
Dåvarande landshövding Sven Johansson ville profilera Västerbotten med maten som inspiration och attraktion. Västerbotten på Grand Hôtel startades 1991 som ett projekt inom Hushållningssällskapet med dåvarande hemkonsulenten Ella Nilsson som projektledare.

”Jag ville lyfta fram de västerbottniska råvarorna och visa vilken fantastisk matkultur Västerbotten kan erbjuda. Så det kändes naturligt att använda maten som en dörröppnare till stockholmarnas hjärtan”, berättar Ella Nilsson i boken om Västerbotten på Grand Hôtel.

I begynnelsen finansierade Länsstyrelsen, Landstinget och Länsturismnämnden evenemanget som snart utvecklades att omfatta tre veckor.

Idag arrangeras Västerbotten på Grand Hôtel av Region Västerbotten och medarrangörerna Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland, i samverkan med huvudpartners Balticgruppen och Umeå Energi.

Den västerbottniska maten
Under invigningen i Vinterträdgården serveras en Västerbottenbuffé till särskilt inbjudna gäster. Under tre veckor serveras buffén dagligen på Grand Hôtel för allmänheten. Ella Nilsson, Västerbottens matambassadör, är upphovskvinnan bakom den omtalade Västerbottenbuffén som består av närmare 50 rätter tillagade på delikata råvaror från länet.

För mer information

Thomas Hartman, Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Catarina Hägglund, Chef Kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft
070-511 11 55, catarina.hagglund@skekraft.se

Maria Hedblom, VD, Sparbanksstiftelsen Norrland
070-236 54 36, maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

 

På bild: Maria Hedblom, VD, Sparbanksstiftelsen Norrland, Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft, David Carlsson, VD Balticgruppen
Fotograf: Patrick Trägårdh

Information om covid-19

Försiktighetsåtgärder för allas säkerhet och trygghet

Västerbotten GrandPris 2021

Ella Nilsson tog emot Västerbotten GrandPris jubileumsåret

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
MICAELA LÖWENHÖÖK
tel: 070 316 37 01
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling
Tillsammans för
regionens utveckling

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners