Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Den 19 januari 2021 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 31:a året i rad och fortsätter därefter till och med den 5 februari. Veckorna arrangeras av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland.

Datum: 19 januari – 5 februari 2021
Arrangör: Region Västerbotten
Medarrangörer: Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland 
Huvudpartners: Balticgruppen och Umeå Energi
Prisutdelningar: Västerbotten Grandpris delas ut den 19 januari i Vinterträdgården

Historia
Dåvarande landshövding Sven Johansson ville profilera Västerbotten med maten som inspiration och attraktion. Västerbotten på Grand Hôtel startades 1991 som ett projekt inom Hushållningssällskapet med dåvarande hemkonsulenten Ella Nilsson som projektledare.

”Jag ville lyfta fram de västerbottniska råvarorna och visa vilken fantastisk matkultur Västerbotten kan erbjuda. Så det kändes naturligt att använda maten som en dörröppnare till stockholmarnas hjärtan”, berättar Ella Nilsson i boken om Västerbotten på Grand Hôtel.

I begynnelsen finansierade Länsstyrelsen, Landstinget och Länsturismnämnden evenemanget som snart utvecklades att omfatta tre veckor.

För mer information

Thomas Hartman, Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Catarina Hägglund, Chef Kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft
070-511 11 55, catarina.hagglund@skekraft.se

Maria Hedblom, VD, Sparbanksstiftelsen Norrland
070-236 54 36, maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

 

Information om covid-19

Försiktighetsåtgärder för allas säkerhet och trygghet

Västerbotten Grandpris 2020

Ella Nilsson tog emot Grandpris jubileumsåret

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
KRISTER RUTH
tel: 070 663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
OLIVIA COLLIN
tel: 073 514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling
Tillsammans för
regionens utveckling

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners