Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år tar Västerbotten plats på Grand Hôtel i Stockholm. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Under två veckor erbjuds företag och organisationer från Västerbotten att i lokaler på Grand Hôtel, arrangera seminarier, konferenser och möten med mera för att presentera sig och öppna upp för nya samarbeten med nationella och internationella parter.

 

På bild: Elham Pourazar, moderator vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2023
Fotograf: Patrick Trägårdh

 

Historia
Det var när dåvarande landshövding Sven Johansson ville profilera Västerbotten med länets mat som inspiration och attraktion som Västerbotten på Grand Hôtel startades 1991, som ett projekt inom Hushållningssällskapet med Ella Nilsson som projektledare.

”Jag ville lyfta fram de västerbottniska råvarorna och visa vilken fantastisk matkultur Västerbotten kan erbjuda. Så det kändes naturligt att använda maten som en dörröppnare till stockholmarnas hjärtan”, berättar Ella Nilsson i boken om Västerbotten på Grand Hôtel.

I begynnelsen var det Länsstyrelsen, Landstinget och Länsturismnämnden som finansierade evenemanget som snart kom att utvecklas till tre veckor. Idag arrangeras Västerbotten på Grand Hôtel av Region Västerbotten och medarrangörerna Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland, Boliden och Umeå Energi.

 

Ella Nilsson serverar fortfarande den västerbottniska maten på Grand Hôtel, i år för 33:e gången. Under invigningen i Vinterträdgården bjuds gästerna på en Västerbottenbuffé som består av närmare 45 rätter tillagade på råvaror från länet. Under tre veckor serveras buffén dagligen på Grand Hôtel.  

 

 

För mer information

Thomas Hartman 
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

 

Västerbotten – föregångare i omställning

En stor del av framtiden skapas idag i norra Sverige. När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är vi redan igång med att göra.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se