Västerbotten GrandPris

Varje år delas den prestigefyllda utmärkelsen Västerbotten GrandPris ut till en aktör, organisation eller en individ, som gjort särskilda insatser för Västerbotten.

– Det här är ett pris som vi delat ut till människor och organisationer som verkligen gjort skillnad, och som ofta gjort det på nya och annorlunda sätt. Varje förändring behöver pionjärer som går först och visar att någonting nytt faktiskt är möjligt. De föregångarna vill vi hitta och hylla i år, de som driver utveckling och förändring och är föregångare i den här stora gröna omställningen, säger Rickard Carstedt (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

På bild: Ella Nilsson, Västerbottens matambassadör och vinnare av Västerbotten GrandPris 2020
Fotograf: Patrick Trägårdh


		

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling