Västerbotten GrandPris

Med anledning av nuvarande utveckling av pandemin sätts Västerbotten på Grand Hôtel 2021 på paus, och därmed också Västerbotten GrandPris 2021. Vi ser fram emot att ta emot nomineringar till kommande års prisutdelningar.

Om Västerbotten GrandPris
Varje år vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel delas den prestigefyllda utmärkelsen Västerbotten GrandPris ut. Traditionellt till en aktör – en organisation eller en individ – som gjort ”särskilda insatser” för Västerbotten.

Vem kan nomineras?
Nomineras kan en aktör som genom att agera på ett hållbart sätt bidragit till att stärka Västerbotten. Exempelvis personer, organisationer, eller företag som erbjuder unika produkter, tjänster och evenemang som baseras på ekonomisk och hållbar utveckling genom samverkan, kunskap och innovation.

På bild: Ella Nilsson, Västerbottens matambassadör och vinnare av Västerbotten GrandPris 2020
Fotograf: Patrick Trägårdh

Information om covid-19

Försiktighetsåtgärder för allas säkerhet och trygghet

Västerbotten GrandPris 2021

Ella Nilsson tog emot Västerbotten GrandPris jubileumsåret

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
MICAELA LÖWENHÖÖK
tel: 070 316 37 01
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling
Tillsammans för
regionens utveckling

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners