Invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2022

Att leda en hållbar utveckling
Det blåser starka vindar till norra Sveriges fördel just nu. Vad är styrkan i den tillväxt och förändring som sker i vår del av Sverige och Europa? Men med möjligheterna kommer även utmaningarna. Vet vi vad vi ska göra och har vi musklerna?

Medverkande: Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten och Rickard Carstedt, regionråd Region Västerbotten

.

Världen förändras – och vi med den
Hur speglar riksmedierna norra Sverige och vilken roll spelar media för den bild som förmedlas? Visar media samtiden och vad finns det som är symboliskt för vad Sverige tycker är intressant att höra om? 

Medverkande: Peter Fellman, chefredaktör för Dagens Industri, affärschef Bonnier News Business och Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef vid Dagens Nyheter

.

Ett nytt sätt att verka och leva – för industri och individ
Norra Sverige tar global ledning i den gröna omställningen, men vet du egentligen vad som händer i gruvorna som är så innovativt och hållbart? Vad har ett företag som Boliden för roll och vad är den största utmaningen i att vara en spjutspets i den här omställningen?

Medverkande: Åsa Jackson, Direktör Corporate Responsibility och i Bolidens koncernledning

.

Civilminister Ida Karkiainen
Har regeringen den fulla insynen i vad som händer i norr och vad kan regeringen göra för att utvecklingen ska gå starkt och fort framåt? Civilminister Ida Karkiainen berättar om sina och regeringens tankar om norra Sverige.

.

Vad händer i norra Sverige?
Det finns många viktiga sakfrågor i den samhällsutveckling som sker i norr. Hur ser förutsättningarna ut för stora verksamheter att etablera sig? Hur kan vi skapa och bygga vidare på attraktiva livsmiljöer? Det handlar om många perspektiv och intressen samtidigt. 

Medverkande: Peter Larsson, regeringens samordnare för norra Sverige

.

Investeringar i en hållbar framtid
Vi ser en investeringsboom i norra Sverige. Vilken roll har bankerna i den samhällsomvandling som sker? Kommer verkligen kapital att placeras där det tidigare varit omöjligt att få bolån? 

Medverkande: Jens Henriksson, VD Swedbank och Johanna Norberg, VD Danske Bank Sverige 

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling