Våra partners

”Västerbotten är en stor region till ytan men har en liten befolkning. Därför är samverkan och gemensamma utvecklingsinsatser både inom länet och över gränser av extra stor betydelse för att uppnå kritisk massa, effektivisera och påverka förutsättningarna för hållbar utveckling. Därför jobbar Region Västerbotten med en plattform för partnerskap och samverkan där offentlig sektor, näringsliv, det civila samhället och akademi möts för att driva gemensamma påverkansfrågor och hållbar regional utveckling.”

För mer information:
Krister Ruth 
070-663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se


Arrangör

Medarrangör

Huvudpartners

Information om covid-19

Försiktighetsåtgärder för allas säkerhet och trygghet

Västerbotten Grandpris 2020

Ella Nilsson tog emot Grandpris jubileumsåret

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
KRISTER RUTH
tel: 070 663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
OLIVIA COLLIN
tel: 073 514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling
Tillsammans för
regionens utveckling

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners