Våra partners

Västerbotten är en stor region till ytan men har en liten befolkning. Därför är samverkan och gemensamma utvecklingsinsatser både inom länet och över gränser av extra stor betydelse för att uppnå kritisk massa, effektivisera och påverka förutsättningarna för hållbar utveckling. Därför jobbar Region Västerbotten med en plattform för partnerskap och samverkan där offentlig sektor, näringsliv, det civila samhället och akademi möts för att driva gemensamma påverkansfrågor och hållbar regional utveckling, säger Krister Ruth, strateg Externa relationer, Region Västerbotten.

Genom att samverka med partners vill ta tillvara på de krafter och viljor som finns i Västerbotten och skapa de bästa förutsättningarna för så många som möjligt här i länet. Det här arbetet blir extra tydligt och publikt under regionens olika mötesplatser, som Västerbotten på Grand Hôtel där representanter från alla delar av samhället träffas. Ingen organisation är den andre lik och därför hittar vi unika roller till alla som vill bli en del av den här rörelsen. Tillsammans kan vi förverkliga våra egna och varandras drömmar.

I Västerbotten vet vi att vi blir starka tillsammans och att är först då som vi på allvar kan testa nya vägar och driva utvecklingen. ”Tillsammans för regionens utveckling” är en rörelse som skapats av Region Västerbotten och en rad aktörer i länet, som välkomnar alla. 

 

För mer information:
Krister Ruth 
070-663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Arrangör

Medarrangörer
 

 
 

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling