Våra partners

Samsyn och samverkan är modellen i Västerbotten. Här vet vi att vi blir starka tillsammans, först då kan vi på allvar testa nya vägar och driva utvecklingen.”Tillsammans för regionens utveckling” är en rörelse som skapats av Region Västerbotten och en rad aktörer i länet, men som välkomnar alla. 

Detta partnerskap vill ta tillvara på de krafter och viljor som finns i Västerbotten och skapa de bästa förutsättningarna, för så många som möjligt här i länet. Det här arbetet blir extra tydligt och publikt under regionens olika mötesplatser, som Västerbottne på Grand Hôtel där representanter från alla delar av samhället träffas över tre veckor. Ingen organisation är den andre lik och därför hittar vi unika roller till alla som vill bli en del av den här rörelsen. Tillsammans kan vi förverkliga våra egna OCH varandras drömmar.

– Västerbotten är en stor region till ytan men har en liten befolkning. Därför är samverkan och gemensamma utvecklingsinsatser både inom länet och över gränser av extra stor betydelse för att uppnå kritisk massa, effektivisera och påverka förutsättningarna för hållbar utveckling. Därför jobbar Region Västerbotten med en plattform för partnerskap och samverkan där offentlig sektor, näringsliv, det civila samhället och akademi möts för att driva gemensamma påverkansfrågor och hållbar regional utveckling, säger Krister Ruth.

Läs mer om Tillsammans för regionens utveckling

För mer information:
Krister Ruth 
070-663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se


Arrangör

Medarrangör

Huvudpartners

Västerbotten på Grand Hôtel i ny tappning 2022

Inför 2022 utvecklar Region Västerbotten sin årliga mötesplats Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Formatet görs om och veckorna får ett ännu tydligare fokus på vad som händer i norra Sverige.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
MICAELA LÖWENHÖÖK
tel: 070 316 37 01
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se