Utställare showroom

Är du intresserad eller har frågor om att ställa ut i Showroom så kontakta helen.backman@regionvasterbotten.se

Under invigningsdagen den 30 januari finns showroom för utställare kl. 12:00-17:30
i Vinterträdgården på Grand Hôtel. Årets utställare är:

 • Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan
 • Alva kultur
 • Connect Norr
 • 4K (Länstyrelsen Västerbotten + Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse)
 • Skellefteå kraft
 • Boliden
 • Umeå Energi
 • Northern Access
 • Umeå Eco Industrial Park
 • Insight Gap
 • Energi, tillväxt och omställning
 • LTU

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling