Utställare showroom

Är du intresserad eller har frågor om att ställa ut i Showroom så kontakta helen.backman@regionvasterbotten.se

Under invigningsdagen den 30 januari finns showroom för utställare kl. 12:00-17:30
i Vinterträdgården på Grand Hôtel. Årets utställare är:

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling