Program 29 januari – 9 februari 2024

Vi har nu stängt lokalbokingen och om du vill göra en förfrågan på lokaler så var snäll och kontakta oss på följande mailadress: carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Tisdag 2024-01-30, kl:13-17

Vinterträdgården: Uppstart av Västerbotten på Grand Hôtel 2024

Onsdag 2024-01-31, kl:09-12
Blasierummet: Exceptionella gröna investeringar i norr kräver exceptionella insatser. Aktuellt program finns här

Scholanderska rummet, ledigt

Mårten Winges rum: ledigt

Onsdag 2024-01-31, kl:13-17
Blasierummet: Inter.reg Europa workshop

Scholanderska rummet: kl: 12-16 – Rundabordssamtal ”Föregångare i omställning” Region Västerbotten

Mårten Winges rum: Bioekeonomi – Unionen Nationen och Regionen, BioFuel Region
Programmet pågår 13-17. Läs mer om programmet här:

Torsdag 2024-02-01, kl:09-12

Scholanderska rummet: Precisionsmedicin

Torsdag 2024-02-01, kl:13-17
Blasierummet: Arctic Center of Energy

Scholanderska rummet: Precisionsmedicin

Uppsala: Green Transition North, mer information om eventet finns här

Tisdag 2024-02-06, kl:09-12
Blasierummet: #fulltäckning i det uppkopplade Sverige

Scholanderska rummet: Skellefteå Universities Alliance

Mårten Winges rum: #fulltäckning i det uppkopplade Sverige

Tisdag 2024-02-06, kl:13-17
Blasierummet: #fulltäckning i det uppkopplade Sverige

Scholanderska rummet: Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Mårten Winges rum: #fulltäckning i det uppkopplade Sverige

Onsdag 2024-02-07, kl:9-12

Mårten Winges rum: Svenska Miljöinstitutet

Onsdag 2024-02-07, kl:13-17
Blasierummet: NSSO

Scholanderska rummet, ledigt

Mårten Winges rum: Umeå kommun

New York: Energi, tillväxt och omställning.
Arrangörer: Skellefteå Kraft, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten.
Aktuellt program finns här: 

Umeå Universitet –  Kunskapsnoden

Torsdag 2024-02-08
Stockholm: Skogensdag

Mårten Winges rum

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling