Bioekonomi på Grand Hôtel

Bioekonomi - regioner i samverkan bjuder in till en eftermiddag på Grand Hôtel i Mårten Winges rum

BIOEKONOMI- UNIONEN, NATIONEN OCH REGIONEN

Programmet pågår 13-17:

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling