Västerbotten på Grand Hôtel 2024 invigs med tre ministrar 

Aktörer från politik, näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor samlas i början av året traditionsenligt på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Temat för året är: Västerbotten, föregångare i omställning. Hur höjer vi tempot? 

– En del av lösningen för att höja tempot i den hållbara omställningen ligger i möten och mötesplatser för många samhällsaktörer. Vi behöver diskussion och dialog, för Västerbottens, Sveriges och det globala klimatets skull, säger Rickard Carstedt, regionråd Region Västerbotten. 

Under invigningen den 30 januari medverkar en mängd talare som lyfter aktuella frågor om hållbara lösningar för energi, kompetensförsörjning, samarbeten och digitalisering under huvudrubrikerna: Kompetensförsörjning – hur fixar vi det?Infrastruktur och geopolitik samt Energi, bredband och risker.  

I år medverkar bland många andra inte mindre än tre ministrar: infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson, civilminister Erik Slottner samt från Finland Anna Maja Henriksson, undervisningsminister och partiledare för Svenska folkpartiet, och ansvarig för det nordiska samarbetet vid utrikesministeriet. Dessutom medverkar den finske riksdagsledamoten Joakim Strand från Vasa, landshövding Helene Hellmark Knutsson, SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog med flera. 

Invigningsprogrammet avslutas med den traditionella Västerbottensbuffén komponerad av matambassadören Ella Nilsson och musik av västerbottniska Jonas Knutsson, Frida Selander och Johan Wållberg samt Movits! från grannlänet i norr. 

Under de följande två veckorna fortsätter företag och organisationer från Västerbotten att ta plats i lokalerna på Grand Hôtel där möten, seminarier och nätverksträffar anordnas. Bland arrangemangen finns stora mötesplatser som Skogens dag (Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet) och Kunskapsnoden (Umeå universitet) och nytillskottet Energidagen i regi av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Skellefteå Kraft. 

Fakta om Västerbotten på Grand Hôtel 30 januari – 9 februari 2024 

Västerbotten på Grand Hôtel arrangeras 2024 för 34:e gången. 

Arrangörer: Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft, Boliden, Umeå Energi, Umeå kommun och Sparbanksstiftelsen Norrland. 

Antal medverkande utställare: 12. 

Antal aktörer som arrangerar egna event inom Västerbotten på Grand Hôtel: ca 15. 

Västerbottensbuffén serveras på Grand Hôtel 26 januari – 11 februari.  

Kunskapsnoden samt Energidagen: 7 februari. 

Skogens dag: 8 februari 

Program och mer info: https://vasterbottengrandhotel.se/ 

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling