Ministrarna vill främja samverkan och utveckling

Under invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2024 deltar inte mindre än tre ministrar: civilminister Erik Slottner, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och Anna Maja Henriksson, Finlands undervisningsminister och minister för nordiskt samarbete.

Anna-Maja Henriksson från vårt grannlän Österbotten är Finlands undervisningsminister, minister för nordiskt samarbete och partiordförande för Svenska Folkpartiet. Hon är utbildad jurist och har tidigare varit justitieminister. Under invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2024 deltar hon under programpunkten The New North, transportsystemet i norra delen av Norden i ljuset av den förändrade geopolitiska situationen.

– I oroliga tider blir det än klarare varför nordiskt samarbete är av högsta vikt. Tillsammans kan vi också göra mera då det kommer till att systematiskt arbeta med krisberedskap och resiliens. Jag ser att det finns momentum för att ytterligare stärka det nordiska samarbetet, sade Anna-Maja Henriksson i en kommentar efter Nordiska rådets 75. session i Oslo i november.

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, deltar i programpunkten The New North, transportsystemet i norra delen av Norden i ljuset av den förändrade geopolitiska situationen, som är en del av Akt 2: Geopolitiken som extra accelerator när förbättrade öst-västliga förbindelser blir till. Som minister ansvarar han för frågor om bostäder och samhällsplanering samt transporter och infrastruktur – avgörande för den fortsatta utvecklingen av den hållbara omställningen i Västerbotten och Norrbotten.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Civilminister Erik Slottner, med ansvarsområdena digitaliseringspolitik, kommuner och regioner, konsumentpolitik, offentlig upphandling samt statlig förvaltning, deltar under Akt 3, Energi, bredband och risker, där han berättar mer om regeringens digitaliseringspolitik.

– Kommuner och regioner står inför tuffa tider dels med ekonomisk oro dels med krig i vårt närområde. Mitt uppdrag är att verka för gott och fungerande samarbete mellan kommuner, regioner och stat så att alla nivåer ska kunna genomföra sina viktiga välfärdsuppdrag på bästa sätt. Som civilminister är mitt fokus också på en välfungerande digitalisering inom offentlig förvaltning för att förbättra servicen för medborgare och öka effektiviteten hos våra myndigheter, säger Erik Slottner i ett uttalande på regeringen.se.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Foto Anna Maja Henriksson: Johannes Jansson/norden.org

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling