Skogens dag firar tio år med stora samhällsfrågor

Västerbotten på Grand Hôtel är en mötesplats där aktörer från länet arrangerar event och möten med branschaktörer, beslutsfattare, intressenter och allmänhet. Ett mycket uppskattat och viktigt återkommande event är Skogens dag, som firar 10-årsjubileum på Västerbotten på Grand Hôtel den 8 februari 2024. Anneli Lundmark på Skogstekniska klustret är projektledare. Hon berättar att fokus i år kommer att ligga på hur vi kan lösa dagens stora utmaningar: energibrist, krig, biodiversitetskris, och klimatförändringar.

– Vi kommer att blicka framåt men också bakåt, bland annat genom idéhistorikern Jimmy Jönsson som kommer att ge oss en historisk kontext i sitt föredrag. Alla utmaningar är unika, men vi kan lära mycket av tidigare omställningar, säger Anneli Lundmark.

Annelie Lundmark berättar att Skogstekniska klustret och deras medarrangörer är glada att ha Västerbotten på Grand Hôtel som en fast arena att visa upp verksamheterna på.

– Det ger oss en möjlighet att möta andra skogsbolag, politiker, andra nyckelaktörer och intressenter. Det är lättare att mötas i Stockholm. Här har vi en mittpunkt för skogsbruket i hela Sverige, där all kompetens kan samlas. Skogens dag är en samverkansplattform för dialog och lärande som är jätteviktig.

Torsdag den 8 februari – Skogens dag

Skogens dag arrangeras av Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet med syftet att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området.

Läs mer på: https://skogensdag.se/

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling