Nytt initiativ om energi höjer tempot i utvecklingen

Norra Sverige har en ledande roll i omställningen och i Västerbotten sker en utveckling med ett kraftigt växande samhälle som behöver tillgång till grön el. För att höja tempot i utvecklingen och samla ledande nationella och regionala aktörer till en dialog om hur vi kan ta vara på möjligheterna och hantera utmaningarna bjuder vi in till temadagen Energi, omställning och tillväxt – Hur kan starka regioner bidra till Sverige som världsledande nation 2045?

Tillgången till grön el är avgörande för Sveriges möjlighet att lyckas med den digitala och gröna omställningen som vi är mitt i. Till 2045 ska Sverige ställa om hela samhället för att nå nettonollutsläpp. Samtliga aktörer involverade i den gröna omställningen i Sverige behöver tydliga långsiktiga riktlinjer och goda förutsättningar för att fortsätta våga investera när framtidens konkurrensfördelar utmejslas på hemmaplan.  

Den unika potential som finns här i norra Sverige, med 100 % grön el från vattenkraft, vindkraft och nu även solkraft kan realiseras genom att vi samarbetar med andra regioner och nationella aktörer för att hela Sverige ska lyckas med omställningen.

– Tillväxten inom grön industri som nu sker här är viktig för hela vårt samhälle. Men för att Sverige ska kunna ställa om och vara ledande inom omställningen i Europa så behöver samtliga aktörer, i hela Sverige, samarbeta, säger Annelie Karlsson, strateg Region Västerbotten. 

Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten har tillsammans med Skellefteå Kraft tagit initiativ till en energidag under Västerbotten på Grand Hôtel: Energi, omställning och tillväxt – Hur kan starka regioner bidra till Sverige som världsledande nation 2045? 

Under dagen kommer ledande nationella och regionala aktörer att samlas till föreläsningar, panelsamtal och dialog för att dela erfarenheter och perspektiv kring vilka breda lösningar som kan möta en växande efterfrågan på energi samt möjliggöra för fortsatt industriell tillväxt. I panelsamtalen deltar beslutsfattare, näringsliv, industri och akademi. Moderatorer för dagen är Elham Pourazar, strateg Region Västerbotten, och Markus Wråke, VD Energiforsk.

– Det vi tillsammans kommer fram till under dagen ska resultera i samarbeten och nya vägar framåt som tar tillvara hela Sveriges potential i omställningen, säger Bengt Strömgren, strateg Region Västerbotten. 

Nästa steg i arbetet för Västerbottens aktörer är att lyfta frågan om energisystemet ur ett regionalt perspektiv på Mötesplats Lycksele med de lärdomar och steg som tagits under temadagen den 7 februari. Arbetet fortsätter sedan under Almedalen där vi efter att ha tagit nya steg framåt åter lyfter frågan på den nationella nivån. Arbetet kommer sedan att återkomma på Region Västerbottens plattformar med nya vinklar för att långsiktigt driva energifrågan framåt. 

Program för dagen:
Eventet har begränsat med platser och inbjudan är personlig. 

REGISTRERING OCH FRUKOSTMINGEL
08.30-09.00

Introduktion: Västerbotten, en region i framkant för Sverige
09:00-09:30

  • Rickard Carstedt, regionråd Region Västerbotten, Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten, och Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft

Intervju: Hur ska Sverige möta nyindustrialiseringen?
09:30-10:00

  • Daniel Liljeberg, statssekreterare till energi- och näringsministern

Panelsamtal: Norra Sverige – föregångare i omställningen
10:00-10:30 

  • Peter Carlsson, VD Northvolt, Peter Persson, kommunchef Storumans kommun, Lennart Olofsson, styrelseordförande och grundare Ecoclime Production AB, Ann-Christine Schmidt, Head of R&DSkellefteå Kraft, Helena Lindahl, riksdagsledamot (C) 

PAUS (kaffe)
10:30-11:00

Heta stolen: Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
11:00-11:15

Panelsamtal: Hur vi skapar ett stabilt energisystem för framtiden – hur kan vi nyttja de möjligheter som finns i regionerna?
11:15-11:45 

  • Maria Jalvemo, programledare, Fossilfritt över Norrland, Svenska Kraftnät, Åsa Pettersson, VD, Energiföretagen, Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft, Anna Pettersson, utvecklingsdirektör Region Skåne, Anja Alemdar, Public Affairs Vattenfall 

Panelsamtal: Reflektioner kring nyindustrialiseringen och elbehovet
11:45-12:15 

  • Mats Green, energipolitisk talesperson för Moderaterna, Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson för Socialdemokraterna, Markus Wråke, VD Energiforsk 

LUNCH
12:15-13:30

Panelsamtal: Hur ökar vi tempot i omställningen – och hur möjliggör vi för fler satsningar i norra Sverige?
13:30-14:00

  • Rickard Carstedt, regionråd Region Västerbotten, Ulrika Wallén, Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv, Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens handelskammare, Karin Ovemar fabrikschef SCA Obbola, Dieter Müller, vicerektor, Umeå Universitet, Margareta Groth, prefekt, Luleå tekniska universitet

Heta stolen: Anna Pettersson, utvecklingsdirektör Region Skåne
14:00-14:15 

PAUS (kaffe och fika)
14:15-14:45

Panelsamtal: Omställningen av industrin och transportsektorn – framtidens lösningar
14:45-15:15 

  • Lorents Burman, kommunalråd Skellefteå, Robert Andrén, Energimyndigheten, Claes Fredriksson, Liquid Wind, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Ibrahim Baylan, Styrelseledamot OK ekonomisk förening

Reflektioner: Vad är de viktigaste konkreta åtgärderna för Sveriges omställning som behöver komma på plats?
15:15-15:25 

Avslutande kommentar av Länsstyrelsen, Region Västerbotten och Skellefteå Kraft
15:25-15:45 

  • Rickard Carstedt, regionråd Region Västerbotten, Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft och Länsstyrelsen Västerbotten

MINGEL
15.45-16.30

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling