Se jubileumsfilmen om 30 år av tillväxt och utveckling

Vad har Västerbotten på Grand Hôtel betytt för näringslivet, företags- och innovations-utvecklingen, akademin med flera? Det får du veta mer om i filmen från jubileumsåret 2020.

Västerbottensveckorna på Grand Hôtel har varit en av länets viktigaste mötesplatser de senaste decennierna. I och med invigningen i Vinterträdgården 2020 fyller Västerbottens närvaro i Stockholm 30 år. Många är de som utbytt kunskap och idéer och knutit nya kontakter, så lagom till jubileet tog vi därför kontakt med några av de aktörer som varit med Region Västerbotten sedan starten 1991.

För mer information se Region Västerbotten – www.regionvasterbotten.se

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling