Västerbotten på Grand Hôtel 2023

Programmet för 2023 års Västerbotten på Grand Hotell tog sin utgångspunkt i den samhällsomställning som norra Sverige just nu genomför, med enorma möjligheter men också utmaningar.

– Omställningen är redan igång i norra Sverige, men den är verkligen hela Sveriges angelägenhet och väg till en framgångsrik och hållbar framtid. För att på bästa sätt ta tillvara på de möjligheter som skapas idag behöver vi jobba tillsammans. Därför är det viktigt att vi möts och delar med oss av kunskap och erfarenheter och förstår varandras behov och drivkrafter, säger Rickard Carstedt (S) regionråd, Region Västerbotten.

Invigningsprogrammet livesändes

Inbjudna gäster från offentlig sektor, näringsliv, politik, akademi och civila samhället fanns på plats i Vinterträdgården på Grand Hôtel under invigningen den 24 januari. Programmet livesändes och kan ses här program-24-januari-2023

Seminarier och nätverksträffar

Under två veckor fortsatte företag och organisationer från Västerbotten att ta plats i lokalerna på Grand Hôtel där möten, seminarier och nätverksträffar anordnades. Läs mer här program-23-januari-3-februari-2023

Västerbottensbuffé

Även i år serverades den omtalade Västerbottensbuffén, komponerad av Västerbottens egen matambassadör Ella Nilsson. Fram till den 12 februari serverades Västerbottensbuffén på Verandan på Grand Hôtel. Läs mer om bakgrunden till Västerbottensbuffén i det här pressmeddelandet, daterat 2022