Västerbotten på Grand Hôtel 2023

Programmet för 2023 års Västerbotten på Grand Hotell tar sin utgångspunkt i den samhällsomställning som norra Sverige just nu genomför, med enorma möjligheter men också utmaningar.

Arrangemanget kommer att pågå under två veckor och förvandla Grand Hôtel till en mötesplats för regionala, nationella och internationella aktörer med fokus på den framtid som just nu skapas i norra Sverige och hur Västerbotten är en föregångare i den stora omställning som globalt måste genomföras.

– Omställningen är redan igång i norra Sverige, men den är verkligen hela Sveriges angelägenhet och väg till en framgångsrik och hållbar framtid. För att på bästa sätt ta tillvara på de möjligheter som skapas idag behöver vi jobba tillsammans. Därför är det viktigt att vi möts och delar med oss av kunskap och erfarenheter och förstår varandras behov och drivkrafter, säger Rickard Carstedt (S) regionråd, Region Västerbotten.

Invigningsprogrammet filmas och sänds i efterhand

Inbjudna gäster från offentlig sektor, näringsliv, politik, akademi och civila samhället kommer att finnas med på plats i Vinterträdgården på Grand Hôtel och programmet filmas och sänds i efterhand i Region Västerbottens digitala kanaler. Under de följande två veckorna fortsätter företag och organisationer från Västerbotten att ta plats i lokalerna på Grand Hôtel där möten, seminarier och nätverksträffar anordnas.

Västerbottensbuffé

Även i år serveras den omtalade Västerbottensbuffén, komponerad av Västerbottens egen matambassadör Ella Nilsson. Fram till den 12 februari finns Västerbottensbuffén på Verandan på Grand Hôtel.