Västerbotten – föregångare i omställning.

Västerbotten och norra Sverige är föregångare i den gröna omställningen, och vi behöver bli ännu fler som jobbar för att nå målen. På Grand Hôtel möts vi för att staka ut vägen framåt.

En stor del av framtiden skapas idag i norra Sverige. När andra pratar om, och planerar för, att ställa om är vi redan igång med att göra och genomföra. 

Vi är föregångare i den stora, gröna och inte minst viktiga omställningen. Här skapar och driver vi nya processer och värdekedjor som är hållbara ur alla perspektiv.

Många har redan förstått fördelarna med att engagera sig i norra Sverige, och därför ser vi idag historiska investeringar på långt över 1000 miljarder. Investeringar och förtroende som driver på utvecklingen och ökar tempot i förändringsarbetet men också skapar nya utmaningar längs vägen.

Det enda ansvarsfulla sättet att svara upp mot förväntningarna och ta sig an alla utmaningar är tillsammans. Därför jobbar länet hela tiden för en ökad samordning, över traditionella gränser. Vi gör det med en infrastruktur av regionala mötes- och samverkansplattformar, och länet söker hela tiden nya samarbeten och nya arbetssätt.

Samma utveckling stimuleras nationellt likväl som internationellt. 

Västerbotten och norra Sverige behöver mobilisera ännu fler – människor, företag och organisationer – som liksom vi strävar mot ett mer hållbart och rättvist samhälle.

Ett av verktygen är Västerbotten på Grand Hôtel – två veckor av möten och utveckling. 

Här får vi chansen att mötas, att uppdatera varandra och staka ut vägen framåt.


Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling