Västerbotten på Grand Hôtel i ny tappning 2022

Inför 2022 utvecklar Region Västerbotten sin årliga mötesplats Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Formatet görs om och veckorna får ett ännu tydligare fokus på vad som händer i norra Sverige. Västerbotten på Grand Hôtel har funnits sedan 1991 och har utförts i Region Västerbotten regi sedan 2012. I januari varje år har Västerbotten intagit […]

Idag inleds Västerbotten på Grand Hôtel

För tjugoåttonde året i rad öppnas idag tre veckor med Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Invigningsdagen fylls av ett färgstarkt program som bjuder gästerna på föreläsningar, debatter och samtal om smart och hållbar utveckling för länet. Västerbotten på Grand Hôtel arrangeras av Region Västerbotten i samverkan med Sparbanksstiftelsen Norrland och Skellefteå Kraft, och pågår […]