Västerbotten på Grand Hôtel i ny tappning 2022

Inför 2022 utvecklar Region Västerbotten sin årliga mötesplats Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Formatet görs om och veckorna får ett ännu tydligare fokus på vad som händer i norra Sverige.

Västerbotten på Grand Hôtel har funnits sedan 1991 och har utförts i Region Västerbotten regi sedan 2012. I januari varje år har Västerbotten intagit Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen har samlats för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Inför 2022 kommer konceptet att göras om och får denna gång ett särskilt fokus mot den samhällsomvandling som pågår i norra Sverige.

– Vi vill lägga fokus på den starka utveckling och tillväxt som sker i norra Sverige, säger Thomas Hartman vid Region Västerbotten. Det finns ett stort intresse för vår landsända med flertalet stora företagsetableringar, investeringar och inflyttning. Vi behöver mer än någonsin marknadsföra alla de möjligheter och den kompetens som finns i Västerbotten och norra Sverige för att stärka denna positiva utveckling ännu mer. 


Tre tydliga inriktningar

Region Västerbotten kommer tillsammans med partners och aktörer från norr att fokusera de tre veckorna i Stockholm till kompetensförsörjning, påverkansarbete och informationsspridning. Kompetensförsörjningsfrågorna är en av de mest aktuella och utmanade områdena för såväl offentlig som privat sektor. För att locka fler att flytta norrut och bidra till tillväxten vill regionen jobba med rekryteringsdagar och företagsträffar via möten i Stockholm. Veckorna kommer även spetsas mot på de mest aktuella politiska frågorna för stunden. Ett begränsat antal dagspolitiska frågor prioriteras vid möten i Stockholm. Dessutom kommer veckorna användas som en yta för att sprida information om utveckling i norra Sverige och marknadsföra länet.

Invigningen görs om
Under de senaste åren har Västerbotten På Grand Hôtel invigts genom en konferens och middag i Vinterträdgården på Grand Hôtel med ett antal hundra deltagare. Till 2022 kommer invigningen byggas om och få ett annat format.

– Vi behåller självklart den västerbottniska maten, men i mindre skala. Vi kommer denna gång inte hålla invigningen i ett långt middagsformat, utan satsa på ett kortare och än mer fokuserat program med utvalda gäster, säger Thomas Hartman. Västerbotten på Grand Hôtel är en mycket framgångsrik mötesplats för norra Sverige, det som sker just nu är ett bevis på det. Men vi behöver hela tiden utveckla och anpassa oss för att få ut mesta möjliga nytta av vårt utåtriktade arbete.

FAKTA

Västerbotten på Grand Hôtel med temat ”den levande platsen” fördjupas mot den samhällsomvandling som sker i norra Sverige. Mötena i Stockholm invigs den 18 januari 2022. Som medarrangörer står Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen i Norrland.

För mer information:
Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Micaela Löwenhöök
070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling