Idag inleds Västerbottensveckorna för 30:e året

2020 är året då en av länets viktigaste mötesplatser, Västerbotten på Grand Hôtel, firar 30-årsjubiléum. Den 21 januari invigs Västerbottensveckorna för trettionde året i rad och går under temat ”Det hållbara ledarskapet”. 
Invigningsceremonin är startskottet för tre veckor då Grand Hôtel i Stockholm fylls av Västerbottensaktörer och intressenter från världens alla hörn. Alla med ett gemensamt intresse – Västerbotten. 

– För att Västerbotten ska utvecklas är det av stor vikt att vi med klara ögon ser oss om utanför länets gränser och hittar möjligheter att knyta an både till nationella och internationella aktörer. Minst lika betydelsefullt är det att visa upp och prata om vad Västerbotten åstadkommit hittills och vad vårt utvecklingskraftiga län har att erbjuda en värld i ständig utveckling. Ett avseende där Västerbottensveckorna på Grand Hôtel utgör en optimal plattform, säger Rickard Carstedt (S) Regionråd vid Region Västerbotten.

Startskottet för tre viktiga veckor
Närmare 300 gäster deltar i invigningsceremonin, som består både av ett dags- och kvällsprogram. Invigningsprogrammet modereras av Anna Olin Kardell. Under dagen intas scenen av bland andra Kristina Wicksell Bukhari, Make Equal, Héléne Barnekow, vd Microsoft Sverige och Jonna Bornemark, Södertörns högskola. Frågor som hållbart ledarskap, flyga eller inte flyga och vikten av tillit som råvara kommer att lyftas i programmet. 

En plats för relationsbygge
Mellan den 22 januari till 7 februari tar över 20 olika företag och organisationer från Västerbotten plats i lokalerna på Grand Hôtel. Här anordnas allt från konferenser och möten till seminarier och nätverksträffar. Syftet är att visa på länets utvecklingskraft, bygga kontaktnät och öppna för affärsmöjligheter. Veckorna har för många organisationer utvecklats till en av de viktigaste mötesplatserna när det kommer till att utveckla nätverk, öka samverkan och tillväxt. Bland arrangörerna finns i år Umeå Biotech Incubator, Storumans kommun, YH Nord, Skellefteå Kraft, Skogstekiska Klustret, Handelshögskolan vid Umeå universitet med flera.

– En genomgående röd tråd mellan de aktörer som deltar under Västerbottensveckorna är bredden av olika branscher och organisationer. Det är ett kvitto på att mötesplattformen kan nyttjas av och är till nytta för länets vida utbud av branscher, tillika en bekräftelse på att Västerbottens aktörer har insett vikten av att vara dynamiska, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Det hållbara ledarskapet – samlar kraft i jämställdhet, jämlikhet och tillit
Västerbotten behöver allas energi, idéer och erfarenheter för att fortsätta vara framgångsrikt, och skapa de bästa förutsättningarna för medborgarna att leva ett rikt liv.I tider av polarisering, av osäkerhet och många gånger ogästvänligt debattklimat är det viktigare än någonsin med ett tryggt, tydligt, modigt ledarskap – ett hållbart ledarskap. Vi ska värna om våra styrkor, och bli ännu bättre där vi redan är i framkant, nationellt och internationellt. Och vi måste fortsätta att innovera och stimulera till utbyte av kunskap och idéskapande med andra.

Västerbotten GrandPris 2020
Vid kvällsprogrammet den 21 januari 2020 delas Västerbotten GrandPris ut för åttonde året i rad. Nomineras kan exempelvis personer, organisationer, eller företag som erbjuder unika produkter, tjänster och evenemang som baseras på ekonomisk och hållbar utveckling genom samverkan, kunskap och innovation. Utmärkelsen följer det årliga temat. I år syftar utmärkelsen till att uppmärksamma en person, organisation, eller ett företag från länet, som genom att adressera ett hållbart ledarskap genom jämställdhet, jämlikhet och tillit, bidragit till ett än mer konkurrenskraftigt och utvecklingsstarkt Västerbotten.

Västerbottensbuffén
Dagen avslutas med en omtalad Västerbottensbuffé komponerad av Västerbottens matambassadör Ella Nilsson. Fram till den 9 februari serveras Västerbottensbuffén på Verandan för allmänheten och deltagare under veckornas många arrangemang.

Ytterligare information och nyheter finns på www.vasterbottengrandhotel.se

För mer information

Arrangemang
Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95
thomas.hartman@regionvasterbotten.se 

Program
Krister Ruth
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se 

Press
Olivia Collin
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
073-514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se 

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling