Program invigningsceremoni

Livesänt! Mellan kl.12:55-17:00 visas invigningen live på Region Västerbottens webb

DEN LJUSNANDE FRAMTIDEN ÄR VÄSTERBOTTEN! 

12.55
VÄSTERBOTTEN PÅ GRAND HÔTEL 30 ÅR 
Årets moderator Anna Olin Kardell med Rickard Carstedt, regionråd och Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten hälsar välkomna 

13.15
TILLIT – FRAMTIDENS RÅVARA 
Maria Hedblom, vd, Sparbanksstiftelsen Norrland 
Joachim Nordin, koncernchef, Skellefteå Kraft 
David Carlsson, vd, Balticgruppen 
Jan Ridfeldt, vd, Umeå Energi 
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten 

13.30
EN KULTURELL RESA I DET SAMISKA 

13.45
DET BÖRJAR MED OSS 
Kristina Wicksell Bukhari, kommunikatör och jämställdhetskonsult, Make Equal 

14.05 
DEEP BRAIN STIMULATION I VÄSTERBOTTEN OCH VÄRLDEN 
Patric Blomstedt, professor i neurokirurgi, Norrlands universitetssjukhus i Umeå 

14.25 PAUS MED FÖRFRISKNINGAR 


VÄSTERBOTTEN. PLATS FÖR NYA TANKAR! 

14.50
VÄLKOMNA TILL AKT TVÅ 

14.55
DET OMÄTBARAS RENÄSSANS 
Jonna Bornemark, professor i filosofi, vid centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola 

15.15
DEBATT: BEHÖVER NORRA SVERIGE FLYGA? 

15.35
EN KULTURELL RESA I DET SAMISKA 

15.45
VÄSTERBOTTEN EXPERIENCE 

15.55
PAUS MED FÖRFRISKNINGAR 


LEDARSKAP FÖR ETT VÄSTERBOTTEN I VÄRLDSKLASS! 

16.20
VÄLKOMNA TILL AKT TRE 

16.25
VÄRDEBASERAT LEDARSKAP I EN VÄRLD AV FÖRÄNDRING 
Héléne Barnekow, vd, Microsoft Sverige 

16.45
RÖRELSERIKEDOM – ETT RECEPT FÖR HÅLLBART LEDARSKAP 
Dr. Dean Kriellaars 

17.05
DAGSPROGRAMMET AVSLUTAS 


KVÄLLSPROGRAM 

18.30
MINGEL I VINTERTRÄDGÅRDEN 

19.30
VÄLKOMNA TILL BORDS OCH VÄSTERBOTTENSBUFFÉN 

Ladda ner hela programmet som PDF här.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling