Kunskapsnoden sätter tonen för universitetsåret

Umeå universitet håller varje år mötesplatsen Kunskapsnoden inom Västerbotten på Grand Hôtel. Arrangemanget är traditionsenligt startskottet för universitetets årstema, som 2024 är tre stycken: Inlärning och hjärnans formbarhet under hela livet; Övervinna mikrobiella infektioner samt Växtforskning för en hållbar grön omvandling av Subarktis.

Nytt initiativ om energi höjer tempot i utvecklingen

Norra Sverige har en ledande roll i omställningen och i Västerbotten sker en utveckling med ett kraftigt växande samhälle som behöver tillgång till grön el. För att höja tempot i utvecklingen och samla ledande nationella och regionala aktörer till en dialog om hur vi kan ta vara på möjligheterna och hantera utmaningarna bjuder vi in till temadagen Energi, omställning och tillväxt – Hur kan starka regioner bidra till Sverige som världsledande nation 2045?

Skogens dag firar tio år med stora samhällsfrågor

Västerbotten på Grand Hôtel är en mötesplats där aktörer från länet arrangerar event och möten med branschaktörer, beslutsfattare, intressenter och allmänhet. Ett mycket uppskattat och viktigt återkommande event är Skogens dag, som firar 10-årsjubileum på Västerbotten på Grand Hôtel den 8 februari 2024. Anneli Lundmark på Skogstekniska klustret är projektledare. Hon berättar att fokus i år kommer att ligga på hur vi kan lösa dagens stora utmaningar: energibrist, krig, biodiversitetskris, och klimatförändringar.

Ministrarna vill främja samverkan och utveckling

Under invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2024 deltar inte mindre än tre ministrar: civilminister Erik Slottner, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och Anna Maja Henriksson, Finlands undervisningsminister och minister för nordiskt samarbete.

Västerbotten på Grand Hôtel 2024 invigs med tre ministrar 

Aktörer från politik, näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor samlas i början av året traditionsenligt på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Temat för året är: Västerbotten, föregångare i omställning. Hur höjer vi tempot? 

Norra Sverige – Den stora omställningen

Vad är det som händer i norra Sverige? Det är en vanlig fråga idag och dessutom en fråga med många svar. Så, för att börja svara på dem har Region Västerbotten tillsammans med partners sammanställt en bilaga som publicerades i Dagens Industri den 18 januari. I ”Norra Sverige. Den stora omställningen” kan du läsa om […]