Program invigningsceremoni

Livesänt! Mellan kl.12:55-17:00 visas invigningen live på Region Västerbottens webb DEN LJUSNANDE FRAMTIDEN ÄR VÄSTERBOTTEN!  12.55VÄSTERBOTTEN PÅ GRAND HÔTEL 30 ÅR Årets moderator Anna Olin Kardell med Rickard Carstedt, regionråd och Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten hälsar välkomna  13.15TILLIT – FRAMTIDENS RÅVARA Maria Hedblom, vd, Sparbanksstiftelsen Norrland Joachim Nordin, koncernchef, Skellefteå Kraft David Carlsson, vd, Balticgruppen Jan Ridfeldt, vd, Umeå […]