Västerbotten på Grand Hôtel – drivkrafter och konkurrenskraft

För sjätte året i rad delas Västerbotten GrandPris ut.

För sjätte året i rad delas Västerbotten GrandPris ut. En utmärkelse med syfte att uppmärksamma en person, organisation, eller ett företag från länet som genom sitt sätt att agera attraherat människor från världens alla hörn. Årets vinnare är varumärket som satt både Burträsk och Västerbotten på världskartan – Västerbottensost.

Varje år sätter Västerbotten ett tema för sitt utvecklingsarbete, och den här veckan avslöjas att ”Drivkrafter och konkurrenskraft” blir det tema som presenteras under Västerbotten på Grand Hôtel 2019, och som guidar länet nästa år.

– Konkurrenskraft är summan av en rad samverkande faktorer som Västerbotten adresserat under tidigare årsteman – byggstenar som hållbarhet, kreativitet, inkludering och samverkan. Det här är alltså en logisk fortsättning, där stark konkurrenskraft är ett mål och drivkrafter ett medel för att lyckas, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Innovation och digitalisering är andra viktiga verktyg. Liksom alla former av samarbeten.

Co-creation är nyckeln till framgång, och i alla dessa lyckade samarbeten är hållbarhet en förutsättning.

Samspelet måste vara attraktivt för alla inblandade parter, och det på lång sikt. Först då skapas en atmosfär, en miljö, i vilken alla aktörer vill och kan utvecklas. Först då får vi ut det mesta och det bästa av varje individ, företag och organisation.

What´s in it for you?

Temat lyfter styrkan i att engagera och inkludera alla i länet, genom att identifiera och adressera allas drivkrafter – det som får varje individ, företag och organisation att tända till, på alla cylindrar.

Ju fler drivkrafter som adresseras – desto effektivare blir processen.

Ju fler förhållanden och samarbeten som uppstår – desto kraftfullare blir helheten.

– Allas framgångar och alla framsteg i Västerbotten stärker oss – både som län och som enskilda aktörer. Förmågan att skapa nytta åt, dra nytta av och samverka med varandra är avgörande. Lyckas vi bli våra egna och varandras ambassadörer utvecklar det vår konkurrenskraft på ett närmast exponentiellt sätt, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

Fråga alltså inte vad Västerbotten kan göra för dig, fråga vad du kan göra för dem som verkar i din omgivning.

”What ́s in it for you?” är den smarta frågan att ställa i alla förhållanden.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling