Nominerade till Västerbotten Grandpris 2019

Västerbotten Grandpris tilldelas en aktör som genom sitt sätt att agera lyfter Västerbotten nationellt och internationellt. Nu har inte mindre än 13 kandidater nominerats till 2019 års utdelning av utmärkelsen. Vinnaren presenteras vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 22 januari.

Vid den årliga invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel tilldelas en aktör det prestigefyllda “Västerbotten Grandpris”. 2019 års utmärkelse syftar till att uppmärksamma en person, organisation, eller ett företag från länet, som genom att adressera och mobilisera sina egna och andras drivkrafter, bidragit till ett än mer konkurrenskraftigt och utvecklingsstarkt Västerbotten.

Vinnaren av Västerbotten Grandpris 2019 presenteras under invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 22 januari. Vinnaren blir den sjunde i raden som utses.

Följande kandidater har nominerats:

Malin Ackermann
Motivering: ​En fantastisk eldsjäl som brinner för att hela Sverige ska leva!

Andra varvet ekonomisk förening
​Motivering: Föreningen säljer begagnat mot provision och bidrar till återanvändning av prylar och butiken lockar alla åldrar och etniciteter och ger ungdomar sommarjobb.

Peter Carlsson, VD Northvolt
Motivering: Peter har med sin framtidstro och sitt projekt fått hela norra Västerbotten att tro på samma dröm – en drivfaktor som kan förändra världen.

Umeå Institute of Design
​Motivering: Hur ska vi lösa de riktigt stora problemen i världen? Ja, många menar att det är genom design thinking. Var utbildas världens bästa designers – lämpade för denna uppgift? Jo, på Umeå Institute of Design vid Umeå universitet. Studenterna vinner prestigefyllda designpriser – år efter år efter år. De globala företagen kommer hit för att rekrytera värdefulla medarbetare. Världsklass helt enkelt.

Nolia AB
​Motivering: Genom mötesplatser som varje år ger upp emot 200 000 människor möjlighet att mötas, utbyta erfarenheter, skapa affärer och tänka nytt är Nolia AB en tillväxtmotor i regionen. Med mötesplatser för stora multinationella företag inom gruv- och träindustrin, såväl som små mikrobryggerier, gårdsbutiker och lokala föreningar finns en bredd som inte bara leder till beläggning hos hotellen utan ger regionens företag möjligheter att nå nya marknader.

Ida Oderstål
​Motivering: En sann kvinnokraft som driver drömmar till verklighet. Från hotellägare och skogsentreprenör till jordbrukare och mejerist. Driver jordbruk, MIIO Skogsentreprenad, LapplandsSmör och är engagerad i lokal och regional utveckling.

Dr Ambra Trotto, studioföreståndare, RISE Interactive
​Motivering: Ambra har som forskningsledare, med ett skarpt intellekt parat med ett varmt hjärta, lyft inte bara Interactives studio utan hela RISE Norrlandssatsning och placerat Umeå och Västerbotten i centrum för den kreativa, medskapande framtiden. Den tvärdisciplinära interaktionsdesignsforskningen – med bas i beteendevetenskaperna – rymmer svar på många frågor som samhället kämpar med idag. Hur återuppbygger vi förtroendet, hur förnyar vi det sociala kontraktet, hur får vi alla att känna sig delaktiga igen?

Att de allvarliga och samtidigt lekfulla experimenten kring dessa brännheta frågor dessutom sker i Scharinska villan, som återigen får bli en plats för skapande och nyskapande i Umeå, gör insatsen än mer värd att hyllas.

STALON AB, Maria och Daniel Axelsson
Motivering: Att längst inne i Västerbottens inland, i den lilla fjällbyn Stalon, bygga upp ett högteknologiskt företag som idag sysselsätter 11 personer. Där man utifrån sin geografiska position vitaliserar en hel bygd med dels arbetstillfällen, men även med ett entreprenöriellt agerande och tänk som blir ett föredöme för såväl gammal som ung. “Stalon AB bildades i Byn Stalon och kommer alltid att finnas i Stalon”. Det är en del av ägarnas intentioner och företagets själ. Företaget är numera marknadsledande och en av de största företagen i världen inom tillverkningen av ljuddämpare för jaktvapen.

Umeå Biotech Incubator (UBI)
​Motivering: Under de senaste åren har UBI bidragit till att sätta regionen, Sverige och Life science-bolag på världskartan. Det bubblar av tillväxt i regionens Life science-bolag och de övriga i Sverige står förundrade och tittar på. UBI lever som de lär. De är agila och innoverar sig själva hela tiden för att anpassa sig till regionen och bolagens behov. På detta sätt har de bidragit till att öka de regionala Life science företagens möjligheter till att bygga tillväxtbolag som stannar kvar och tillväxer i regionen. UBI har lagt mycket fokus på att skapa en hållbar inkubationsprocess som är öppen för alla potentiella målgrupper vilket har gjort att andelen kvinnor bland inkubatorcasen är över 47%.

Tomas Lundmark, SLU
​Motivering: Tomas är en hängiven person som lägger mycket kraft och energi på att sprida den kunskap och kompetens som finns i länet, oavsett det gäller forskning, innovation eller klimatnytta. Tomas är erkänt kompetent och har genom sitt gedigna och med sin aldrig sinande kraft nått beslutsfattare i hela Sverige, men även norden, Europa och även i olika delar av världen. Det som utmärker Tomas är förmågan att knyta samman viktiga personer vilket gör att ”hans team” är såväl jämställda, har mångfald och stor klimatnytta där Västerbotten sticker ut med starka drivkrafter, beslutsamhet och energi.

Stalo Adventure
​Motivering: Med sitt miljö- och hållbarhetstänk har Nils Åslund utvecklat unika upplevelser i naturen, med guidade upplevelser på naturens villkor, t.ex Rödingsnorkling i en fjällbäck och fjällrävssafari.

Per-Daniel Liljegren, Region Västerbotten
​Motivering: För sitt arbete med de virtuella hälso-/samhällsrummen. Detta arbete gör att även de som har långt till hälso och sjukvård samt annan samhällsservice har möjlighet att på mer lika villkor bo och leva i hela vårt fantastiska län. Detta sparar på vår miljö, gynnar boende i hela länet och är en samhällsekonomisk nytta. Tack vare Per-Daniels drivkraft och engagemang som projektledare har detta blivit en realitet.

Change the game
​Motivering: Change the game har under de senaste fem åren engagerat en unik tvärsektoriell laguppställning och genom bred samverkan blivit en rörelse för bättre folkhälsa genom ökad rörelserikedom (physical literacy). Aktivitetsdagen har sedan 2014 lockat mer än 3 000 barn och vuxna varje år till att skapa motivation, självförtroende, kunskap, förståelse och fysisk kompetens för att värdesätta och utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.

En drivande insikt är att denna samhällsutmaning inte kan lösas av en enskild aktör, utan att helhetens framgång är en förutsättning för delarnas framgång. Change the game är idag en samverkansmotor som med utgångspunkt i Umeå och Västerbotten går i täten för att sprida den sociala innovationen ”Physical Literacy” i hela landet och är en drivande rörelse för bättre folkhälsa.

För mer information​

Olivia Collin, Kommunikationsansvarig, Västerbotten på Grand Hôtel

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling