Lyckat seminarium om Fjärrundervisning

På initiativ från skolcheferna i Region8 genomfördes 24 januari ett seminarium om Fjärrundervisning i samband med Västerbotten på Grand Hotell. Syftet med seminariet var att lyfta fram möjligheterna med Fjärrundervisning och behoven av att utveckla och sprida denna undervisningsform och metod. Både i och mellan kommunerna i Region 8 och Västerbotten men också nationellt.

Tobias Thomson inledde seminariet med att förklara förutsättningarna för kommunerna i Region 8 och hur fjärrundervisning för regionens kommuner och många andra huvudmän är en fråga om likvärdighet, tillgänglighet till utbildning samt undervisning av behöriga lärare.

Peter Hjelm från Centrum för flerspråkighet, Umeå kommun berättade om den stora, och numera etablerade verksamheten, med modersmålsundervisning via fjärr. Peter berättade om utmaningar under uppbyggnaden och hur pedagogik och teknik på olika sätt utvecklats. Idag kan man se hur mer tid kan läggas på undervisning istället för resande samt hur språkundervisningen utvecklats då eleverna får ingå i större sammanhang.

Peter Hjelms breda erfarenheter inom Fjärrundervisning har betytt mycket, inte bara för Umeå utan också för kommunerna i Region 8 där han bidragit med viktiga kunskaper.

Magnus Rönnholm, Luspengymnasiet Storuman och Beate Bosak, Umeå kommun visade på exempel från sin undervisning. Magnus förevisade en kort lektion i fysik tillsammans med sina gymnasieelever elever som var med live medan Beate visade filmer och exempel från sin undervisning i tyska i grundskolan. Tillsammans gav dom en inspirerande inblick i hur fjärrundervisning kan se ut och hur det kan anpassas utifrån exempelvis målgrupp och ämne.

Jörgen Frohm från pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet redovisade resultat från helt ny forskning om fjärrundervisning och blickade också in i framtiden där gränserna mellan när- och fjärrundervisning suddats ut. Jörgen som tydligt kunde visa hur fjärrundervisningen generellt höll hög kvalitet och dessutom bidrog till att utveckla digitaliseringen i skolan.

Frågorna haglade över Peter, Magnus, Beate och Jörgen och deltagarna bidrog samtliga till intressanta diskussioner om pedagogik, lagstiftning, kommunsamarbete, lärarbrist och sverige sett ur en internationellt perspektiv.

Seminariet anordnades av Region 8 i samarbete med Region Västerbotten och MediaCenter Västerbotten.

Läs mer om fjärr här 

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling