Västerbotten på Grand Hôtel

2023-01-24 till 2023-02-03

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under två veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Välkommen att ta del av av hela invigningsprogrammet under fliken GALLERI.

Västerbotten

" Välfärd är det övergripande målet med allt Region Västerbotten företar sig. "

Rickard Carstedt
(S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Filmer från invigningen 2022

Västerbotten på Grand Hôtel i ny tappning 2022

Inför 2022 utvecklar Region Västerbotten sin årliga mötesplats Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Formatet görs om och veckorna får ett ännu tydligare fokus på vad som händer i norra Sverige.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Västerbotten på Grand Hôtel i ny tappning 2022

Inför 2022 utvecklar Region Västerbotten sin årliga mötesplats Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Formatet görs om och veckorna får ett ännu tydligare fokus på vad som händer i norra Sverige.

Västerbotten GrandPris 2020

Ella Nilsson tog emot Västerbotten GrandPris jubileumsåret

Årets tema

Årets tema 2022
Västerbotten - En levande plats

Vi gillar ”levande” eftersom det är överordnat, livfullt såklart och positivt. Det som är levande är också rörligt, gränsöverskridande och sektorsoberoende. Det är också brett – mellanmänskligt och storskaligt på samma gång, lika viktig för en familj som för näringslivet. 

En levande plats vittnar om möjligheter, om goda villkor, om ett samhälle som har resurser och råd att välja rätt väg. Den är livskraftig och attraktiv, den har råd att bjuda in och kraft att leda utveckling.

Vi föredrar också ordet ”plats”, i det här fallet eftersom en plats ligger oss människor närmre och är lättare att relatera till än det mer abstrakta begreppet region. Det är en sådan tonalitet vi vill sätta – den som är positiv, inkluderande och livsbejakande. Och levande.