Årets tema

Det hållbara ledarskapet, samlar kraft i jämställdhet, jämlikhet och tillit

Region Västerbotten ansvarar för den regionala utvecklingen i länet. Det innefattar kultur, kollektivtrafik, turism, näringsliv och samhällsbyggnad, finansiering och externa relationer och platsutveckling.

Detta sker vid sidan, och ibland i skuggan, av verksamhetsområden som vård, omsorg och infrastruktur – men är fortfarande avgörande för att länet ska kunna erbjuda välfärd även till nästa generation västerbottningar.

– Välfärd är det övergripande målet med allt Region Västerbotten företar sig. Det är vårt gemensamma mål, det alla strävar mot och alla insatser syftar till. Hur vi ska ta oss dit är den stora frågan vi gemensamt har att besvara, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

För att effektivisera, fokusera och guida arbetet med den regionala utvecklingen sätter Region Västerbotten varje år ett tema, alla med samma syfte – att skapa ännu bättre förutsättningar för alla aktörer och individer i länet.

2020 fortsätter länet i samma anda, när Västerbotten tar avstamp för de närmaste åren och adresserar våra ledare – i alla olika organisationer – som spelar nyckelroller i länet. I tider av polarisering och osäkerhet är det viktigare än någonsin med ett tryggt, tydlig, modigt ledarskap.

Temat för Västerbottens utvecklingsarbete 2020 blir därför:
Det hållbara ledarskapet.

Tillägget ”Samlar kraft i jämställdhet, jämlikhet och tillit” understryker att rättvisa och trygghet är grundförutsättningar för vår långsiktiga framgång. Västerbotten behöver nämligen allas energi, idéer och erfarenheter för att fortsätta utvecklas, och skapa de bästa förutsättningarna för medborgarna att leva ett rikt liv.

– Det är en självklarhet och helt avgörande att arbeta kraftfullt för att Västerbotten ska vara ett jämställt län. Det är bara genom att fullt ut ta tillvara kompetens och erfarenheter från både kvinnor och män som vi blir effektiva, når full innovationskraft och kan stärka Västerbotten som en attraktiv plats för människor att leva, bo och verka på. Jämställdhetsfrågan är en nyckel för vår sociala och ekonomiska hållbarhet, och därför en prioriterad fråga – inte minst för alla våra ledare, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Västerbotten ska värna om sina nuvarande styrkor, men också innovera. Följa utvecklingen men samtidigt driva den. Förändring kommer vara det enda som är konstant.

Därför krävs det av alla hållbara organisationer att vara nyfikna och öppensinnade. Det är ett konkurrensmedel och på samma gång ett verktyg för framsteg och tillväxt.

– Vi behöver ledare som förstår att förändring – om än obekvämt, fortfarande är någonting fint. Det är en möjlighet att fixa till i morgon det som inte funkar perfekt idag. Det ger oss chansen att tillsammans skapa ett ännu bättre Västerbotten, säger Thomas Hartman, chef externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten.Tidigare års teman, i urval:

2019: Drivkrafter och konkurrenskraft

2018: Smart Tillväxt

2017: Global Attraktionskraft

2016: Den hållbara platsen

Temat presenteras under Västerbottensveckorna på Grand Hõtel, som pågår 21 januari till 8 februari 2020.

Information om covid-19

Försiktighetsåtgärder för allas säkerhet och trygghet

Västerbotten Grandpris 2020

Ella Nilsson tog emot Grandpris jubileumsåret

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
KRISTER RUTH
tel: 070 663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
OLIVIA COLLIN
tel: 073 514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling
Tillsammans för
regionens utveckling

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners