Program 2023

Umeå Biotech Incubator: Life science industrins potential och utmaningar

En inflygning om branschens utveckling de senaste åren och potentialen till 2030.
Talare: Jennie Ekbeck, chef för internationella relationer på Lif.

Förutsättningar för tillväxt inom Life science.
Talare: Lars Westin, professor regional utveckling vid Umeå universitet.

Paneldiskussion med representanter från Life science företag:
Rikard Rodén Nordic Biomarker, Helén Fält Quretech Bio, Anna Emilsson, Cytiva, Erik Healfer, APL

De nationella aktörernas bild av Umeå.
Här deltog Vinnova, Business Sweden och f.d. Life science samordnaren som gav sin bild av Umeås potential att bidra till Sveriges tillväxt.

På bilden: Paneldiskussion med Einar Pontén, Lipum, Erika Gelfgren, Agrisera, Hans Adolfsson, rektor UmU, Rickard Carstedt, regionråd Region Västerbotten, Hans Lindberg, kommunalråd Umeå kommun och Jennie Ekbeck, UBI.

Läs mer här: Linkedin post, pressmeddelande från UBI. it-halsa.se/umea-biotech-incubator
För mer information kontakta:
Jennie Ekbeck jennie.ekbeck@ubi.se

 

North Sweden European Office: Northern Sparsely Populated Areas/OECD

En gemensam diskussion kring utmaningar, möjligheter och samverkan mellan lokal, regional, nationell och EU-nivå för att stötta den gröna omställningen i norra Sverige och övriga europeiska Arktis, samt ett introduktionsmöte om den nya EU-stödda OECD-studien om nordliga glesbefolkade områdena i Sverige, Norge och Finland. Under de två eventen samlades regionala företrädare från Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i norra Sverige, Finland och Norge, för att tillsammans med nationella representanter samt representanter från EU-kommissionen och OECD diskutera utmaningar, samverkan och flernivåstyre i det europeiska Arktis samt förväntade effekter av den nya OECD-studien.

På bilden: Mattias Moberg, landsbygds- och infrastrukturdepartementet, som gav de svenska perspektiven på hur man bäst kan stödja utvecklingen i Europas nordligaste regioner.

Läs  mer här:
northsweden-de-nordliga-glesbefolkade-regionerna
För mer information kontakta:
Mikael Janson mikael.janson@northsweden.eu

 

North Sweden Cleantech: Den gröna industrialiseringen i norr – förutsättningar för små och medelstora företag 

Ett event om de stora satsningar som sker i norra Sverige och vilka stöd som företag kan ta del av. Exempel på talare: Henrik Littorin från ELIS som lyfte behovet av hållbara transporter och presenterade framtidens elflyg och testbäddar för elflyg i kallt klimat, och energimyndighetens Isabella Gustafsson Ismodes som berättade om stöd för innovationsmiljöer och exportfrämjande stöd.

På bilden: Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson som satte tonen för dagen med en inspirerande introduktion kring den historiska gröna omställning som nu sker i norra Sverige och vad som krävs för att detta ska lyckas. Moderator var Åsa Svanberg.

Läs mer här: northswedencleantech.se/gron-industrialisering-i-norr

För mer information kontakta:
Nina Rismalm nina.rismalm@umea.se

 

Norrbotniabanegruppen: Hur säkerställer vi infrastrukturen i norra Sveriges tillväxtregion i ett skakigt säkerhetsläge?

Norrbotniabanegruppens seminarium där näringslivet, LTU och försvaret deltog för att ge sin bild av läget i Västerbotten och Norrbotten. Norrbotniabanegruppen och Norrbotniabanan AB informerade om aktuellt läge för projektet och tryckte på att färdigställandet av Norrbotniabanan brådskar!

Medverkade gjorde:
EU-kommissionen | Erik von Pistohlkors, tillförordnad chef i Stockholm
Luleå tekniska universitet | Lena Anttila, Ledningskoordinator
LKAB | Robert Ylitalo, Transformationsledare
Skellefteå Kraft AB | Ann-Christine Schmidt, Head of R&D
Byggföretagen | Erik Ranängen, Bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten
Norra militärregionen | Överste Lars Karlsson
Norrbotniabanan AB | Gusten Granström, Vd
Norrbotniabanegruppen | Elisabeth Sinclair, projektledare

Läs mer här: norrbotniabanan.se/vasterbotten

För mer information kontakta: Elisabeth Sinclair elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se

 


Region Västerbotten: Läkemedelsseminarium

Ett dialogmöte om nya läkemedel och prioriteringar. Vad kan den nationella och regionala nivån göra tillsammans för att stärka tillgängliggörandet av nya läkemedel för patienter med sällsynta och svåra sjukdomar?

På bilden: Sjukvårdsminister Acko Ankarberg, regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson och 1:a vice ordförande Nicklas Sandström, som var några av de deltagande vid mötet.  

För mer information kontakta: Elham Pourazar elham.pourazar@regionvasterbotten.se

 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet: Samhällsomvandling

Årets alumnträff (för 9:e året) handlade om samhällsomvandling – från elmarknad till ledarens roll i en bredare bemärkelse för hållbar utveckling.

Vad händer på Handelshögskolan. Temaintro.
Talare: Rektor Sofia Lundberg, Rickard Lindberg, Karriärcenter/Alumni

Samhälle i omvandling. Ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med den pågående industriella omvandlingen i norra Sverige.
Talare: Docent Johan Lundberg, föreståndare Centrum för regionalvetenskap (CERUM) och lektor i nationalekonomi vid Handelshögskolan

Ledarnas Hållbarhetsbarometer 2022. Chefens uppdrag. Hur ser chefer på sin roll i förhållande till hållbar utveckling?
Talare: Chefsekonom Anna Thoursie, Ledarna

Hur leds arbetet framåt i praxis?
Interaktiv diskussion – vad betyder det vi lyssnat till för dig och din organisation?

Läs mer här: handelshogskolan/alumntraff

För mer information kontakta: Rickard Lindberg rickard.lindberg@umu.se

 

Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå universitet, SLU och Skogstekniska klustret: Framtidens skog – Från ord till handling

Årets upplaga av Skogens dag behandlade frågor som: Befinner sig skogen i ett nytt politiskt landskap? Vilka farhågor och möjligheter ser marknadens aktörer och vilka innovativa lösningar sitter företag och forskare på? Bland de medverkande och i publiken fanns representanter från myndigheter, akademi, intresseorganisationer, skogsägare och industri.

En av de många talarna var landsbygdsminister Peter Kullgren (på bilden) som berättade om regeringens skogspolitik och prioriteringar under kommande år. Dagen innehöll även ett panelsamtal om prioriteringen och möjligheterna till samexistens mellan de olika markanvändningsformerna, med Henrik Sjölund, vd Holmen, Lotta Lyrå, vd Södra, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen och Matti Blind-Berg, förbundsordförande SSR.

Läs om hela programmet här: skogensdag.se

För mer information kontakta:
Anneli Lundmark anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se

 

Skellefteå Kraft: Arctic Center of Energy

Lanseringsseminarium för Arctic Center of Energy med partners: Luleå tekniska universitet, RISE Research Institutes of Sweden, Northvolt, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun.

Arctic Center of Energy – ett världsledande kompetenscenter för samhällets elektrifiering
Talare: Margareta Ring Groth, LTU och Markus Norström, RISE

Hur kan samhällets elektrifiering ske?
Talare: Anna Krook Riekkula, LTU

Hur kan Arctic Center of Energy bidra till att norra Sverige kan vara en föregångare i omställningen?
Talare: Joachim Nordin, Skellefteå Kraft, Rickard Carstedt, Region Västerbotten, Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen Västerbotten, Martin Karlsson, Northvolt, Sarah Rönnberg, LTU, Cecilia Wallmark, LTU

ACE i ett nationellt och internationellt perspektiv
Talare: Peter Larsson, Regeringskansliet, Pia Sandvik, RISE, Cecilia Sjöberg, Vinnova

Se filmen om Arctic Center of Energy 

För mer information kontakta: Ann-Christine Schmidt  ann-christine.schmidt@skekraft.se

 

 

Luleå tekniska univeristet: Branschutveckling och innovation i svensk datacenterindustri

Ett heldagsevent om utvecklingen av datacenterbranschen i Sverige och utsikter till framtida etableringar. Deltagarna bland annat ta del av insikter om datacenterbranschens värdekedja samt lyssna till praktiska exempel på värmeåtervinning från serverhallar och om vätgas som energikälla för datacenter.

Läs om hela programmet här: Datacenter_Innovation_Region
Se alla presentationer här: Branschutveckling-och-innovation

För mer information kontakta: Annika Svensson annika.c.svensson@ltu.se

 

Umeå universitet: Kunskapsnoden

Årets tema var Samhällsomvandling i norr, stora möjligheter och tuffa utmaningar – hur bidrar vi med innovativ forskning?
Arrangemanget samlade flera forskare och framträdande profiler för att belysa ämnet. 

Föredragshållare:
Eva Nordström, Regeringens samordnare för hållbart samhällsbyggande
Alice Kempe, Kempestiftelsernas ordförande
Kristina Sundin Jonsson, Skellefteås kommundirektör

Forskare från Umeå universitet:

Rikard Eriksson, samhällsvetenskap
Hur skapas en hållbar samhällsomvandling i norra Sverige?

Anna Lindqvist, lärarutbildning
Stort behov av utbildade förskollärare och lärare

Annika Egan Sjölander, humaniora
Hur ser kommunikationen ut kring det som händer i norr?

Christoffer Boman, teknik och naturvetenskap
Framtidens energi kan finnas i restprodukter

Ulf Näslund, medicin
Forskar med hjärtat i fokus

Moderator var Annakarin Nyberg, universitetslektor vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet. Se inspelningen från Kunskapsnoden här: vimeo.com 

 

 

Luleå tekniska universitet: Green Transition North

En dag om industrins gröna omställning där norra Sverige visar vägen för en framgångsrik omvandling av basindustrin. Insikter kring naturresurser och kritiska råvaror för hållbar samhällsomvandling såsom vätgas och biokol för stålframställning, samt om cirkulär ekonomi, nya tekniker och affärsmodeller.

Läs om programmet, medverkande samt se alla presentationer här:
Industrins-grona-omstallning

Se en kort film från eventet här: linkedin.com
För mer information kontakta: Karl Andresson karl.andersson@ltu.se

 

 

Luleå tekniska universitet: Samhällsmaster – för ökad inkludering i det uppkopplade Sverige

Projektet Rural ICT Testbed – #fulltäckning steg 3, bjöd in till ett heldagsseminarium om samhällsmaster – för ökad inkludering i det uppkopplade Sverige. Projektets långsiktiga mål är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga områden på landsbygden med god tillgång på mobiltäckning, så att människor har möjlighet att bo och verka över hela landet. 

Vid seminariet medverkade aktörer som arbetar med att bygga ut täckning och bredband.
Se hela programmet och alla medverkande här: Heldagsseminarium-om-samhallsmaster

För mer information kontakta: Annika Svensson annika.c.svensson@ltu.se 

 

 

Region Västerbotten: Hur mäter man regional innovationsledning? 

Ett rundabordssamtal om den nya mätmetoden METRIC (Measurement of Regional Innovation Capacity). Metoden har tagits fram av projektet Regional Innovationsledning Västerbotten (RIV) och handlar om hur ett regionalt innovationsekosystem kan mätas och utvecklas. Metoden har resulterat i en metodbok som presenterades för första gången här på Västerbotten på Grand Hôtel. Ladda ner metodboken här: innovationsekosystemet.se

Rundabordssamtalet gav massor av kloka inspel till fortsatt mätning. 30 personer deltog i samtalet och representerade bl.a. Vinnova, Tillväxtverket, Regeringskansliet, UmU, KTH, Region VG, Skellefteå Kommun, Hello Future, Amplify, Novelty Quest, IVA. 

För mer information kontakta: jenny.ferry@regionvasterbotten.se 

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling