Invigning Västerbotten på Grand Hôtel 2023

Välkommen att delta i den digitala invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2023!

Tisdag den 24 januari invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 32: a året. Den här gången genomförs invigningen digitalt och livesänds från Umeå. Deltagandet är kostnadsfritt, och alla är välkomna.

Det blir en eftermiddag där intressanta talare varvas med kulturinslag och mingel. Javisst, precis som vanligt fast på ett ovanligt vis.

Årets tema: Presenteras snart…

Frågor om arrangemanget

Vilken kommunikationsplattform använder vi?

Hur ansluter jag mig till invigningen?

Hur ställer jag en fråga?

Hur interagerar jag med de andra deltagarna?

Kommer material att finnas tillgängligt efter invigningen?

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
JESSICA LARSSON SVANLUND
tel: 070 773 49 95
jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling