Årets tema

Presenteras snart…

För att göra det gemensamma tydligt, skapa kontaktytor och visa var och hur vi kan samverka jobbar Region Västerbotten med specifika årstema i det regionala utvecklingsarbetet. En rörelse blir effektivare när den får en riktning.
Under 2023 kommer sammanfattas med: …..

 

Temat presenteras under Västerbotten på Grand Hôtel, som pågår 23 januari till 3 februari 2023.

 

Tidigare års teman

2022: En levande plats

2021: Det hållbara samhället – vår gemensamma utmaning

2020: Det hållbara ledarskapet

2019: Drivkrafter och konkurrenskraft

2018: Smart Tillväxt

2017: Global Attraktionskraft

2016: Den hållbara platsen

 

Västerbotten – föregångare i omställning

En stor del av framtiden skapas idag i norra Sverige. När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är vi redan igång med att göra.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se