Årets tema

Presenteras snart…

För att göra det gemensamma tydligt, skapa kontaktytor och visa var och hur vi kan samverka jobbar Region Västerbotten med specifika årstema i det regionala utvecklingsarbetet. En rörelse blir effektivare när den får en riktning.
Under 2023 kommer sammanfattas med: …..


Temat presenteras under Västerbotten på Grand Hôtel, som pågår 23 januari till 3 februari 2023.

 

Tidigare års teman, i urval:

2022: ”En levande plats”

2021: ”Det hållbara samhället – vår gemensamma utmaning.

2020: Det hållbara ledarskapet

2019: Drivkrafter och konkurrenskraft

2018: Smart Tillväxt

2017: Global Attraktionskraft

2016: Den hållbara platsen

 

Västerbotten på Grand Hôtel i ny tappning 2022

Inför 2022 utvecklar Region Västerbotten sin årliga mötesplats Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Formatet görs om och veckorna får ett ännu tydligare fokus på vad som händer i norra Sverige.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se