Årets tema

Det hållbara samhället –
vår gemensamma utmaning

Varje år uttrycker Region Västerbotten ett särskilt fokus med hjälp av ett årstema som guidar och dirigerar länets utvecklingsarbete för den kommande perioden.
Idag står det klart att länets ambitioner och inriktning för 2021 kommer sammanfattas med: ”Det hållbara samhället – vår gemensamma utmaning.”

Vi har alla en sak gemensam och det är vår framtid.

Därmed äger vi även uppdraget tillsammans, att skapa utveckling och tillväxt på ett hållbart sätt – tillräckligt för att leverera trygghet och möjligheter till alla.

En utmaning som är enkel att beskriva, men tuffare att lösa, med många hänsyn att ta.

– Den kris världen genomlever under 2020 är en väckarklocka, och en uppmaning till hur vi måste agera i framtiden. Ett hållbart samhälle är allas främsta uppdrag, och samarbete är en förutsättning för att klara det. Därför blev årstemat för 2021 ganska självklart, säger Rickard Carstedt (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Västerbottens utgångspunkt är mycket god – Västerbotten har en unik position 2020.

Med kompetens och kreativitet, erfarenhet, förnybar energi, digitalisering och en omvittnat hög tillit till varandra har vi de bästa förutsättningarna för att skapa framtidens tillväxt – som är grön, inkluderande och jämställd.

– Det samhälle vi bygger för framtiden måste hantera kriser samtidigt som det utvecklas i harmoni med planeten, inte på dess bekostnad. Oförutsedda kriser och prövningar är en del av vår moderna värld, och vi måste bli ännu bättre på att förebygga och tackla dem. Därför deklarerar vi den här uppgiften som den första, den största och den viktigaste: Att skapa en långsiktigt framgångsrik region, tillsammans, säger Rickard Carstedt.

Temat presenteras under Västerbotten på Grand Hôtel, som pågår 19 januari till 5 februari 2021.


Tidigare års teman, i urval:

2020: Det hållbara ledarskapet

2019: Drivkrafter och konkurrenskraft

2018: Smart Tillväxt

2017: Global Attraktionskraft

2016: Den hållbara platsen

För att effektivisera, fokusera och guida arbetet med den regionala utvecklingen sätter Region Västerbotten varje år ett tema, alla med samma syfte – att skapa ännu bättre förutsättningar för alla aktörer och individer i länet.

Information om covid-19

Försiktighetsåtgärder för allas säkerhet och trygghet

Västerbotten GrandPris 2021

Ella Nilsson tog emot Västerbotten GrandPris jubileumsåret

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
KRISTER RUTH
tel: 070 663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
OLIVIA COLLIN
tel: 073 514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling
Tillsammans för
regionens utveckling

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners