Årets tema

En levande plats

För att göra det gemensamma tydligt, skapa kontaktytor och visa var och hur vi kan samverka jobbar Region Västerbotten med specifika årsteman i det regionala utvecklingsarbetet. En rörelse blir effektivare när den får en riktning.
Under 2022 kommer sammanfattas med:
Den levande platsen

Vi inspireras av visionen i den regionala utvecklingsstrategin: ”Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft”.

Den adresserar det faktum att det är många – invånare, kommuner, myndigheter, universitet, näringsliv och ideell sektor – som är intressenter i och som har anspråk på regionens utveckling utifrån sina olika utgångspunkter, uppdrag och målsättningar. Utvecklingskraften ligger i att utnyttja dynamiken i samspelet mellan dessa.

Temat presenteras under Västerbotten på Grand Hôtel, som pågår 18 januari till 6 februari 2022.

 

Tidigare års teman, i urval:

2021: ”Det hållbara samhället – vår gemensamma utmaning.

2020: Det hållbara ledarskapet

2019: Drivkrafter och konkurrenskraft

2018: Smart Tillväxt

2017: Global Attraktionskraft

2016: Den hållbara platsen

 

Västerbotten på Grand Hôtel i ny tappning 2022

Inför 2022 utvecklar Region Västerbotten sin årliga mötesplats Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Formatet görs om och veckorna får ett ännu tydligare fokus på vad som händer i norra Sverige.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
MICAELA LÖWENHÖÖK
tel: 070 316 37 01
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se