Västerbotten – föregångare i omställning

En stor del av framtiden skapas idag i norra Sverige. När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är vi redan igång med att göra.

I Västerbotten finns god tillgång till förnybar energi och även mineralerna som är nödvändiga för att ställa om. Historiska investeringar med tusentals miljarder driver på utvecklingen och det är ingen tvekan om att norra Sverige är platsen där det händer idag.

Många har förstått fördelarna med att engagera sig och etablera sig i norra Sverige. Men, för att vi ska kunna förvalta det här förtroendet på bästa sätt behöver vi er andra. Vi behöver människor, företag och organisationer som liksom vi strävar efter ett nytt och mer hållbart samhälle – och idéer och driv som kan ta oss dit.

Här finns redan många goda förutsättningar; Norra Sverige har världens högst uppmätta tillit, vilket är en superkraft när det handlar om samarbeten. Vi är också en av de mest jämställda regionerna i världen, vilket såklart är avgörande för att bygga långsiktigt hållbara samhällen och vi har dessutom en lång historia av att leva i balans med naturen häruppe, inte enbart på dess bekostnad.

Summa summarum: Norra Sverige hamnar i topp när EU mäter livskvalitet med sitt Social Progress Index.
Det här är egenskaper vi kommer använda oss av, och skala upp, när vi nu bygger en ny version av vårt samhälle.