Information om covid-19

Den pågående pandemin påverkar oss alla men mycket är sig också likt. Vi behöver säkerställa att vardagen fortsätter framåt, i det som nu är det nya normala. Tillsammans med partners och delaktiga aktörer följer vi nationella myndigheters riktlinjer och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att möjliggöra ett tryggt och säkert genomförande av Västerbotten på Grand Hôtel 2021.

Invigningen den 19 januari 2021 kommer att ske digitalt och livesändas, utan fysisk publik på plats. Under Västerbotten på Grand Hôtel, 19 januari – 5 februari, finns möjlighet till digitala arrangemang och tillgång till möteslokaler vid behov. Vi tror och hoppas att var och en tar sin del av ansvaret på fullaste allvar. Fortsättningsvis bevakar vi pandemins utveckling.

Fysiska arrangemang
Verksamheterna hos Grand Hôtel omfattas av de trängselregler som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Det innebär att fler än 50 gäster kan tas emot så länge Folkhälsomyndighetens direktiv följs och uppkomsten av folksamlingar undviks. Fysiska möten och konferenser för grupper större än 50 personer är tillåtna, under förutsättning att dessa är stängda för allmänheten. Till exempel en privat middag eller företagskonferens. Vi fortsätter att hålla social distans, tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdomssymptom.

För att vi ska få en trygg och säker stund tillsammans uppmanar vi arrangörer och deltagare att ta tänka på följande:

  • Om möjligt, lämna gärna jacka och väskor hemma. Tillsammans kan vi då minska trycket på garderobskön och minimera trängseln.
  • Hjälpa till att hålla avstånd.
  • Hälsa på varandra utan kroppskontakt.
  • Sätta er tillsammans med de som ni till vardags träffar, för att minimera nya kontaktytor.
  • Tvätta händer regelbundet under ert besök.

LÄS MER: om de försiktighetsåtgärder som Grand Hôtel vidtagit

LÄS MER: om hur Region Västerbotten bromsar spridningen av covid-19

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss.

Krister Ruth
070-663 75 63, krister.ruth@regionvasterbotten.se

Carina Eriksson
070-535 57 05, carina.eriksson@regionvasterbotten.se