Information om covid-19

Den pågående pandemin påverkar oss alla men mycket är sig också likt. Vi behöver säkerställa att vardagen fortsätter framåt, i det som nu är det nya normala. Tillsammans med partners och delaktiga aktörer följer vi nationella myndigheters riktlinjer och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att möjliggöra ett tryggt och säkert genomförande av Västerbotten på Grand Hôtel […]