Program 23 januari – 3 februari 2023

Måndag den 23 jan kl  09-12
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet –

Måndag den 23 jan kl  13-17
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet – 

Onsdag den 25 jan kl  09-12
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet – 

Onsdag den 25 jan kl  13-17
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet – 

Torsdag den 26 jan kl  09-12
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet – 

Torsdag den 26 jan kl  13-17
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet – 

Fredag den 27 jan kl  09-12
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet –

Fredag den 27 jan kl  13-17
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 

Scholanderska rummet –  

Måndag den 30 jan kl  09-12
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet – 

Måndag den 30 jan kl  13-17
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet – 

Tisdag den 31 jan kl  09-12
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet – 

Tisdag den 31 jan kl  13-17
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet –

Onsdag den 1 feb kl  09-12
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 

Scholanderska rummet –  

Onsdag den 1 feb kl  13-17
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet – 

Torsdag den 2 feb kl  09-12
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet –

Torsdag den 2 feb kl  13-17
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 

Scholanderska rummet –  

Fredag den 3 feb kl  09-12
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet –

Fredag den 3 feb kl  13-17
Blaserummet – 
Mårtens Winges rum – 
Scholanderska rummet –  

 

Vid frågor om lokalbokning, välkommen att kontakta oss.

Carina Eriksson
070-535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Västerbotten på Grand Hôtel i ny tappning 2022

Inför 2022 utvecklar Region Västerbotten sin årliga mötesplats Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Formatet görs om och veckorna får ett ännu tydligare fokus på vad som händer i norra Sverige.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se