Program 23 januari – 3 februari 2023

Onsdag den 25 jan kl  09-12
Blasierummet: Life science industrins potential och utmaningar, UBI
Mårtens Winges rum: Northern Sparsely Populated Areas/OECD
Scholanderska rummet
: Läkemedelsseminarium, Region Västerbotten

Bolinderska rummet: North Sweden Cleantech

Carl Larssonrummet: Umeå Biotech Incubator

Zetterwallska salongen: Norrbotniabanegruppen

Onsdag den 25 jan kl  13-17
Blasierummet – Ledigt
Mårtens Winges rum: Northern Sparsely Populated Areas/OECD
Scholanderska rummet: – Läkemedelsseminarium, Region Västerbotten

Bolinderska rummet: Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Carl Larssonrummet: Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Torsdag den 26 jan kl  09-12
Stockholm – Skogens dag

Torsdag den 26 jan kl  13-17
Stockholm – Skogens dag

Måndag den 30 jan kl  13-17
Scholanderska rummet: Arctic Center of Energy

Tisdag den 31 jan kl  09-12
Blasierummet: Branchutveckling och innovation i svensk datacenterindustri, LTU
Mårtens Winges rum:  Branchutveckling och innovation i svensk datacenterindustri, LTU
Scholanderska rummet: Storumans kommun

Uppsala: Arctic Center of Energy

Stockholm: Umeå universitet kunskapsnoden

Tisdag den 31 jan kl  13-17
Blasierummet: Branchutveckling och innovation i svensk datacenterindustri, LTU
Mårtens Winges rum: Branchutveckling och innovation i svensk datacenterindustri, LTU
Scholanderska rummet: Storumans kommun

Stockholm: Umeå universitet kunskapsnoden

Onsdag den 1 feb kl  09-12
Blasierummet: Green Transition North
Mårtens Winges rum:  Green Transition North

Scholanderska rummet: Storumans kommun

Onsdag den 1 feb kl  13-17
Blasierummet: Green Transition North
Mårtens Winges rum: Green Transition North
Scholanderska rummet: Storumans kommun

Torsdag den 2 feb kl  09-12
Blasierummet: Samhällsmaster – för ökad inkludering i det uppkopplade Sverige. LTU
Mårtens Winges rum: Samhällsmaster – för ökad inkludering i det uppkopplade Sverige. LTU
Scholanderska rummet: Support Office for Life Science & Health, Umeå Universitet

Torsdag den 2 feb kl  13-17
Blasierummet: Samhällsmaster – för ökad inkludering i det uppkopplade Sverige. LTU
Mårtens Winges rum: Samhällsmaster – för ökad inkludering i det uppkopplade Sverige. LTU

Scholanderska rummet: Hur mäter man regional innovationsledning? RIV projektet

 

 

 

 

Vid frågor om lokalbokning, välkommen att kontakta oss.

Carina Eriksson
070-535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

 

 
 

Västerbotten – föregångare i omställning

En stor del av framtiden skapas idag i norra Sverige. När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är vi redan igång med att göra.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se