Program invigning 2023

Invigningen av Västerbotten på Grand tar sin utgångspunkt i den samhällsomställning som norra Sverige just nu genomför, med enorma möjligheter men också utmaningar. Medverkande talare kommer ur olika aspekter att tala kring den omställning som redan är igång i norra Sverige, som är hela Sveriges angelägenhet och väg till en framgångsrik och hållbar framtid.

Inbjudna gäster från offentlig sektor, näringsliv, politik, akademi och civila samhället kommer att finns med på plats i Vinterträdgården. Programmet filmas och sänds i efterhand i Region Västerbottens digitala kanaler.

Västerbotten – föregångare i omställning

En stor del av framtiden skapas idag i norra Sverige. När andra pratar om att ställa om till en fossilfri värld är vi redan igång med att göra.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
CECILIA LINDELL
tel: 070 254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se