Program 18 januari – 3 februari 2022

Utifrån rådande pandemiläge gjordes invigningen av arrangemanget i ett digitalt format och finns att ta del av här på webben. En majoritet av mötena under de tre kommande veckorna, genomförs digitalt. 

Tisdag 18 jan
Rundabordssamtal
Region Västerbotten & regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansion
Sker digitalt

Onsdag den 19 jan kl: 09.00-12.00
Blasierummet – North Sweden Cleantech
Kunskapsnoden sker digitalt

Torsdag den 20 jan
Kunskapsnoden Sker digitalt

Måndag den 24 jan: kl 09-17
Industridagen sker digitalt

Tisdag den 25 jan: kl 13-17
Blasierummet – Skellefteåkraft AB

Onsdag den 26 jan: kl 09-12
Stockholm – Trästad

Onsdag den 26 jan: kl 13-17
Stockholm – Trästad

Torsdag den 27 jan: kl 09-12
Mårten Winges rum – Skellefteåkraft kl: 09.00-17.00
Stockholm – Skogensdag

Torsdag den 3 februari: kl 09 -12
Blasierummet – Handelshögskolan – Umeå Universitet

Torsdag den 3 februari: kl 13-17
Blasierummet – Handelshögskolan – Umeå Universitet

Vid frågor om lokalbokning, välkommen att kontakta oss.

Carina Eriksson
070-535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Västerbotten på Grand Hôtel i ny tappning 2022

Inför 2022 utvecklar Region Västerbotten sin årliga mötesplats Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Formatet görs om och veckorna får ett ännu tydligare fokus på vad som händer i norra Sverige.

Boka boende

Bo i något av de trevliga rummen på Grand Hôtel under våra veckor.

Kontakta oss

Producent:
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
ANDERS SELLSTRÖM
tel: 070 540 12 12
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
MICAELA LÖWENHÖÖK
tel: 070 316 37 01
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se